Als we andere mensen helpen, doen we dat onbewust ook altijd om er zelf beter van te worden

 

 
 
 
Als we andere mensen helpen, dan geloven we graag dat we dat puur en alleen voor de ander doen.
Dat we puur en alleen uit liefde, genegenheid of medeleven klaar staan voor anderen, en omdat we het hen zo gunnen.

 
Maar helaas, we zijn geen van allen zo onbaatzuchtig als we denken, hopen en zouden willen: zelfs moeder Theresa was in werkelijkheid niet onbaatzuchtig.
Want hoe erg we een ander misschien ook onze hulp gunnen, we helpen onbewust ook altijd omdat we er zelf beter van worden: mensen helpen vervult altijd één of meer behoeftes van onszelf.
Het ‘bewijs’ hiervoor is het fijne en bevredigende gevoel dat we aan helpen overhouden. Zou mensen helpen geen enkele behoefte van ons bevredigen, dan voelden we na afloop geen enkele bevrediging, bleven we met een onbevredigend gevoel achter, en zouden we er voortaan geen tijd en geen energie meer aan besteden.

 
Op het eerste gehoor klinkt “zelf beter worden van anderen helpen” erg ‘egoïstisch’ en ‘fout’: alsof we mensen alleen maar uit eigenbelang helpen, en onze hulp daardoor geen enkele waarde heeft. En dit besef is nou ook niet echt goed voor ons zelfbeeld en voor onze eigenwaarde, want het liefst zijn we 100% onbaatzuchtig.
Maar gelukkig ligt het iets genuanceerder: we helpen anderen over het algemeen omdat we het hen gunnen én omdat het ons een fijn gevoel oplevert. En zag nou zelf, wat is er eigenlijk op tegen als niet alleen anderen, maar ook wijzelf baat hebben bij de hulp die we geven?

 
Vooral dit kan andere mensen helpen ons onbewust opleveren:

 1. Het gevoel dat we iets bijdragen, iets toevoegen, een verschil maken, iets betekenen of er toe doen.
 2. Het gevoel dat we iets te bieden hebben, capabel zijn of competent zijn.
 3. Plezier of genot.
 4. Het gevoel dat we iets bereiken, succes hebben of ergens in slagen.
 5. Het gevoel dat we iets goeds doen, verbetering brengen in een situatie, of de wereld weer iets beter maken.
 6. Meer energie.
 7. Gezelligheid.
 8. Creativiteit.
 9. Diepgang of verdieping in onze sociale contacten.

 

Hoe je mensen van nature helpt, vertelt veel over hoe je in het (vrijgezellen)leven staat

 

 
 
Hoe je mensen om je heen te hulp schiet, verklapt veel over hoe je omgaat met jouw buitenwereld, met gebeurtenissen en met mensen in het algemeen.
Het kan zijn dat je mensen ongevraagd helpt: je krijgt zelf de indruk dat iemand wel wat hulp kan gebruiken, stapt vervolgens zelf op hem of haar af, en bedenkt na het horen van het probleem zelf waar de ander mee geholpen zou kunnen zijn.
Of misschien help je mensen juist gevraagd: je wacht eerst af tot mensen zelf op jou afstappen en jou om hulp vragen, en vraagt vervolgens aan hen welke hulp ze kunnen gebruiken.
En er is ook nog een tussenvorm: je wacht eerst af tot iemand op jou afstapt en jou om hulp vraagt, en na het horen van het probleem bedenk je zelf een oplossing voor hem of haar.

 

Het (vrijgezellen)leven van ongevraagde helpers

Help je mensen van nature ongevraagd, dan vertrouw je in je leven op je eigen oordeel, en weet je wat je wel of niet wilt.
Je komt in beweging zodra je daar behoefte aan hebt, zonder eerst te wachten tot alle omstandigheden in je buitenwereld ideaal zijn. Loop je daarbij tegen een obstakel, een probleem of tegenslag aan, dan ga je daar zelf mee aan de gang, en vind je al snel een oplossing.
Je neemt zelf de touwtjes in handen en maakt je eigen regels. Je laat je niet gauw door iets of iemand tegenhouden, en je vindt het tegelijkertijd moeilijk en spannend om je leven op een positieve manier door je omgeving te laten beïnvloeden.
Je neemt zelf de verantwoordelijkheid voor je eigen leven en kijkt bij alles wat er gebeurt ook naar jouw eigen aandeel erin. En je bent ervan overtuigd dat je veel tot stand kunt brengen. Daarbij vaar je jouw eigen koers, en sta je niet erg open voor de tips, adviezen, ideeën en inbreng van andere mensen.
Verder heb je het vertrouwen dat je mensen iets te bieden hebt, en sta je alleen voor hen klaar als je de indruk hebt dat ze genoeg verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen situatie. Accepteren mensen je hulp niet, dan kun je opdringerig worden. En wijzen mensen jouw oplossing af, dan denk je dat ze hun eigen situatie nog niet goed genoeg doorzien, en zie je dat als een extra bewijs dat ze jouw hulp toch echt nodig hebben. Je bent beter in hulp geven dan in hulp ontvangen, en doet dingen het liefst zelf. En dat kan ertoe leiden dat je jouw eigen draagkracht overschat, over jouw eigen grenzen heengaat, en uitgeput of opgebrand raakt.

 

Het (vrijgezellen)leven van gevraagde helpers

Help je mensen van nature gevraagd, dan vertrouw je in je leven meer op het oordeel van andere mensen dan op je eigen oordeel. Je weet niet zo goed wat je wel en niet wilt, of geeft voorrang aan wat anderen graag willen.
Je komt in beweging zodra andere mensen daarom vragen, of zodra jij je veilig of rustig genoeg voelt. Je deelt jezelf niet zo gauw, blijft liever wat onzichtbaar, en vindt het moeilijk en spannend om in gezelschap voor je eigen mening en voor je eigen behoeftes uit te komen.
Je wacht op de juiste of ideale omstandigheden in je buitenwereld voordat je actie onderneemt. Loop je daarbij tegen een obstakel, een probleem of tegenslag aan, dan ga je hier samen met anderen mee aan de gang of maak je het onbelangrijk. En de manier waarop je er samen met anderen mee omgaat, vind je meer van belang dan de oplossing. Want fijne contacten met andere mensen, een gezellige sfeer en een respectvolle samenwerking zijn heel belangrijk en waardevol voor jou.
Je maakt in overleg met andere mensen keuzes, of blijft wikken en wegen als de mensen om je heen tegengestelde meningen of adviezen hebben. Je laat je leven graag op een positieve manier door je omgeving beïnvloeden, en hecht veel waarde aan tips, adviezen, ideeën en inbreng van andere mensen.
Je wordt graag gesteund door een betrouwbaar iemand met veel invloed of kennis, een religie, een levensbeschouwing, een groep mensen, of gemeenschappelijke regels/normen/waarden. Voor gebeurtenissen zoek je een verklaring in de buitenwereld, en je loopt het risico dat je de schuld op anderen of op omstandigheden afschuift, of dat je jezelf een slachtoffer van de omstandigheden voelt.
Verder heb je het vertrouwen dat mensen elkaar iets te bieden hebben, en sta je gauw voor mensen klaar. Accepteren mensen je hulp niet, dan respecteer je dat en blijft je aanbod voor hulp staan. En wijzen mensen jouw oplossing af, dan laat je hen hun eigen oplossing kiezen, en help je hen daarmee. Je bent ook goed in hulp ontvangen, en doet dingen het liefst samen. Dat kan ertoe leiden dat je mensen over je heen laat lopen, en dat je het contact kwijtraakt met je eigen meningen, behoeftes, gevoelens of grenzen.

 

Het (vrijgezellen)leven van halfgevraagde helpers

Help je mensen van nature halfgevraagd, dan vertrouw je in je leven op je eigen oordeel, en weet je wat je wel en niet wilt. Tegelijkertijd ben je bescheiden, voorzichtig, verlegen, onzeker, bang voor afwijzing, of op jezelf.
Je komt in beweging zodra andere mensen daarom vragen, of zodra jij je veilig of rustig genoeg voelt. Je kijkt eerst even de kat uit de boom: je deelt jezelf niet meteen en blijft liever eerst wat onzichtbaar.
Je wacht op de juiste of ideale omstandigheden in je buitenwereld voordat je actie onderneemt. Loop je daarbij tegen een obstakel, een probleem of tegenslag aan, dan vind je na goed nadenken een oplossing, doorvoel je het, of bekijk je de positieve kant van het verhaal.
Je neemt zelf de touwtjes in handen. Je laat je niet gauw door iets of iemand tegenhouden, en laat je leven graag op een positieve manier door je omgeving beïnvloeden.
Voor gebeurtenissen zoek je een verklaring in de buitenwereld, en je loopt het risico dat je de schuld op anderen of op omstandigheden afschuift, of dat je jezelf een slachtoffer van de omstandigheden voelt.
Je bent ervan overtuigd dat je veel tot stand kunt brengen. Daarbij vaar je jouw eigen koers, en sta je niet erg open voor de tips, adviezen, ideeën en inbreng van andere mensen.
Verder heb je het vertrouwen dat je mensen iets te bieden hebt, en sta je voor hen klaar als je de indruk hebt dat ze open staan voor jouw informatie, raad, methode of oplossing. Wijzen mensen jouw oplossing af, dan denk je dat ze hun eigen situatie nog niet goed genoeg doorzien, en laat je het hen verder zelf maar uitzoeken. Je bent beter in hulp geven dan in hulp ontvangen, en doet dingen het liefst zelf. En dat kan ertoe leiden dat je jouw eigen mogelijkheden, kennis of vaardigheden overschat, dat je geconfronteerd wordt met je eigen gebrek aan daadkracht, je eigen beperkingen of je eigen incompetentie, en dat je vast komt te zitten.

 

Mijn uitnodiging aan jou

Ik nodig jou uit om eens te kijken hoe je mensen van nature helpt: ongevraagd, gevraagd of halfgevraagd.
En om daarna te onderzoeken wat je uit de bijbehorende beschrijving hierboven wel en niet in je leven herkent.
Mocht je hierbij ervaringen of inzichten opdoen die weleens interessant of leerzaam kunnen zijn voor jouw medevrijgezellen, deel die dan gerust in een reactie onder dit artikel.
 

Hoe makkelijk trek jij ‘foute’ mannen of vrouwen aan?

 

 
 
Kom jij eigenlijk nooit een ‘foute’ man of vrouw tegen? Of loop jij de ene na de andere ‘foute’ man of vrouw tegen het lijf, met alle gevolgen van dien?
Op het moment dat je een ‘foute’ partner ontmoet, voelen bepaalde Ikken van jou zich meteen tot hem of haar aangetrokken. Terwijl andere Ikken hem of haar al gauw afkeuren en de deur willen wijzen.
Geef je één van je Ikken haar zin, zonder goed naar de mening van je andere Ikken te luisteren, dan krijg je in ieder geval een innerlijk conflict. Ook blijf je dan hoogstwaarschijnlijk onnodig lang bij een ‘foute’ partner, omdat je alle waarschuwingen van je andere Ikken in de wind slaat.
Ga je in plaats daarvan een innerlijke dialoog aan met je 9 Ikken en neem je op basis daarvan een beslissing waar ze zich allemaal in kunnen vinden, dan voel je innerlijke rust, ook als je voor een ‘foute’ partner kiest. En zodra die partner te ver gaat, trekken bepaalde Ikken aan de bel, en kun je op tijd jouw grenzen aangeven.

 
 
Dit is hoe jouw 9 Ikken tegen een ‘foute’ man of vrouw aankijken:

 

Een ‘foute’ man of vrouw komt bij mij niet verder dan de voordeur!

 • Jouw Perfecte Ik wil graag een plezierige relatie, met zo min mogelijk pijn en met zoveel mogelijk vrijheid.
  Zodra ze dan ook merkt dat jouw relatie haar teveel pijn, te weinig plezier en te weinig vrijheid oplevert, wil ze ermee stoppen.
 • Iets soortgelijks geldt voor jouw Harmonieuze Ik. Zij wil graag een gelijkwaardige, respectvolle, gezellige en harmonieuze relatie. En zodra ze merkt dat die gelijkwaardigheid en dat respect ver te zoeken zijn, en dat je relatie haar steeds (innerlijke) conflicten oplevert, heeft ze er geen zin meer in.
 • Jouw Verstandige Ik weet zich niet zo goed raad met haar emoties, want ze wil graag objectief blijven en haar hoofd erbij kunnen houden. Een ‘foute’ partner roept dan ook al gauw teveel emoties bij haar op, en ze neemt daarom al snel afstand van hem of haar. Ook is zelfredzaamheid essentieel voor haar, en ze laat zichzelf dan ook nooit afhankelijk maken van een ‘foute’ partner.

 

Een beetje ‘fout’ mag een partner van mij wel zijn hoor!

 • Jouw Perfecte Ik wil graag dat je relatie zo goed mogelijk is, en heeft een uitgesproken mening over wat een ‘goede’ relatie en een ‘goede’ partner is.
  In haar ogen is sowieso elke partner wel ‘fout’, want ze heeft strenge normen en eisen. Maar ook al irriteert zij zich aan alle imperfecties van je partner, het geeft haar wel voldoening om jouw partner en je relatie continu te verbeteren. Je partner mag wat haar betreft dan ook best wel wat ‘fout’ zijn: bijvoorbeeld een licht criminele inslag hebben, zodat ze hem of haar weer op het ‘rechte pad’ kan brengen.
 • Jouw Presterende Ik wil alles als een prestatie en als een succes zien, en dus ook je relatie. Aan een relatie die van een leien dakje gaat valt voor haar geen enkele eer te behalen. En zodra je partner een beetje ‘fout’ is, maar je Presterende Ik van te voren weet dat ze nog wel van hem of haar kan ‘winnen’, kan je Presterende Ik trots zijn op haar eigen prestaties tijdens je relatie. Ze zoekt dan vooral een partner die regelmatig dingen zegt of doet waardoor de relatie dreigt te mislukken, en die ze vervolgens toch weer zover weet te krijgen dat de relatie door kan gaan.

 

Een ‘foute’ partner heeft wel wat!

 • Jouw Behulpzame Ik wil continu een verschil, en het liefst hét verschil, maken in het leven van andere mensen. En hoe kan dat nou beter dan bij een (‘foute’) man of vrouw, die hele goede intenties heeft, maar tot zijn of haar eigen spijt en frustratie steeds weer terugvalt in het oude gedrag (bijvoorbeeld een verslaving)? Ze heeft dan ook de neiging om ‘probleemgevallen’ aan te trekken. En omdat mensen helpen in haar bloed zit en haar eerste natuur is, kunnen dat ook probleemgevallen zijn waarbij ze eigenlijk al van tevoren weet dat het helpen onbegonnen werk is: dan blijft ze ervan verzekerd dat ze nodig blijft voor haar partner en dat ze iets aan zijn of haar leven kan blijven toevoegen. Iemand die zichzelf kan redden, kan zíj namelijk niet meer redden.
 • Jouw Krachtige Ik wil continu voelen en zien hoe sterk ze is, door regelmatig voor iets te knokken en door regelmatig de (woorden)strijd met mensen aan te gaan. En de strijd aangaan is makkelijk voor haar, omdat ze ervan overtuigd is dat mensen zonder enige twijfel misbruik maken van haar zachtheid, mildheid en zwakheden, en dat het recht van de sterkste geldt.
  In relaties heeft ze dan ook de neiging om mensen aan te trekken die (uiteraard!) niet te vertrouwen blijken te zijn, en met wie ze de strijd aan moet gaan. Ze kiest daarbij vaak mensen uit die een echte uitdaging voor haar zijn, en verliezen is voor haar geen enkele optie. Dit kunnen bijvoorbeeld gewelddadige partners zijn, partners die een meester zijn in manipuleren (daar heeft ze een bloedhekel aan, want ze heeft duidelijkheid nodig), partners die goed zijn in een psychologische oorlogsvoering, of een mannelijke of vrouwelijke ‘femme fatale’ (ze is dol op sex, omdat haar dat meteen veel energie, en soms ook een gevoel van macht, geeft).
 • Jouw Gevoelige Ik wil aan de ene kant graag een hele (fijn)gevoelige partner hebben, bij wie ze niet bang hoeft te zijn om afgewezen te worden, die veel diepgang heeft, en met wie ze een diepe emotionele band heeft. Maar helaas zijn dat in haar ogen toch ook vaak wel weer alledaagse en voorspelbare mensen. En ze houdt juist van mensen die anders zijn dan anderen, die spannend zijn, en die intense emoties bij haar oproepen. Ja, en in dat geval kom je al gauw bij een ‘foute’ man of vrouw terecht. Aan de ene kant baalt ze van de pijn die zo’n ‘foute’ partner bij haar oproept. En aan de andere kant komt ze juist door zo’n partner heel goed bij haar gevoel, heeft ze echt het gevoel dat ze leeft, en hoeft ze nooit bang te zijn dat alles voorspelbaar, vlak, oppervlakkig en een sleur wordt.

 

Ik wil die ‘foute’ mannen of vrouwen écht niet, maar trek ze toch aan!

 • Jouw Beschermende Ik wil jou beschermen tegen alle risico’s, en dus ook tegen alle ‘foute’ mannnen of vrouwen. Zodra ze gezien of gehoord heeft dat ze het risico loopt om hen tegen te komen, stelt ze zich dan ook in alle details voor hoe die partners zijn, wat ze jou kunnen aandoen en hoe je jezelf daar het beste tegen kunt wapenen. In haar hoofd ziet ze een ‘foute’ partner dan ook regelmatig voor zich, en alles waar je aandacht naar toegaat in je binnenwereld wordt groter in je buitenwereld. In plaats van jou te beschermen tegen ‘foute’ mannen of vrouwen door zich zo grondig mogelijk op hen voor te bereiden, trekt ze hen daardoor juist onbedoeld aan.
 • Jouw Genietende Ik en jouw Verstandige Ik proberen allebei weg te blijven bij emoties: je Genietende Ik bij onplezierige emoties en je Verstandige Ik bij alle emoties. Zodra ze merken dat ze die emoties niet langer meer kunnen negeren, en dat het tijd wordt om ze serieus te nemen, weten ze niet goed hoe ze bij die emoties moeten komen want dat hebben ze nog nooit geleerd. En ze kunnen dan een ‘foute’ partner aan gaan trekken, die hen telkens weer in hun emoties weet te brengen, en op zo’n manier dat ze er niet meer voor weg kunnen lopen.
 • Jouw Harmonieuze Ik houdt zich bij alles wat ze zegt en doet in, uit angst voor conflicten met mensen om haar heen. Zodra ze merkt dat ze zichzelf daardoor steeds meer wegcijfert, steeds onzichtbaarder wordt en zichzelf kwijt begint te raken, kan ze daar zelf niet goed verandering meer in brengen omdat ze nooit geleerd heeft om zichzelf te uiten. Ze kan dan een ‘foute’ partner aan gaan trekken die zo stellig is en zo over haar heen loopt, dat ze gedwongen wordt om zichzelf te uiten en haar grenzen aan te geven.
 • Het kan zijn dat een ‘foute’ man of vrouw zo ver afstaat van de normen en waarde van jouw Perfecte Ik, dat ze niets met hem of haar te maken wil hebben. En dat zij tegelijkertijd een zelfde soort karaktereigenschap heeft als die ‘foute’ man of vrouw, maar dan in een veel minder extreme vorm. Die eigenschap in zichzelf vindt ze zo fout, dat ze die zo goed onderdrukt dat ze ‘m totaal niet meer lijkt te hebben. Maar hoe meer je iets in je binnenwereld onderdrukt, hoe meer je het gaat tegenkomen in je buitenwereld. En ‘foute’ partners kunnen haar een karaktereigenschap zo extreem terugspiegelen, dat ze die wel onder ogen móet zien: eerst bij de ander en daarna bij zichzelf.

 

Waarom trek ik toch steeds een ‘foute’ man of vrouw aan?

 

 
 
Van diverse vrijgezellen krijg ik de vraag: “Waarom trek ik toch steeds een dominante, oneerlijke, controlerende, beperkende, agressieve en ‘foute’ man aan, die in het begin zo lief is?”.
En uiteraard had dit ook de vraag kunnen zijn: “Waarom trek ik toch steeds een dominante, oneerlijke, controlerende, beperkende, agressieve en ‘foute’ vrouw aan, die in het begin zo lief is? “.

Uiteraard wil jij als Bewuste Ik geen dominante, oneerlijke, beperkende, controlerende, agressieve en ‘foute’ man.
En een ontmoeting met zo’n man kan jou veel ellende en pijn bezorgen. Daarover bestaat geen enkele twijfel.
Tegelijkertijd bepaalt in mijn ogen niet jouw Bewuste Ik maar jouw Onbewuste Ik welke mensen en welke gebeurtenissen jij aantrekt.
Met je “Onbewuste Ik” bedoel ik het deel van jezelf waar jij je nog niet (helemaal) bewust van bent.
En je Onbewuste Ik kiest er blijkbaar voor om jou regelmatig met zulke mannen in contact te brengen.

Niet om jou te straffen of omdat ze een hekel aan jou heeft. Integendeel! Want ze wil niets liever dan dat jij als Bewuste Ik zo goed mogelijk kunt overleven.
Maar omdat dit voor haar de enige manier is om jou te laten zien wat er in haar omgaat.
Net als jij wil ze graag gezien, gehoord, begrepen, erkend en gewaardeerd worden.
En omdat jij je niet van haar bewust bent, probeert ze zich via je buitenwereld aan jou te laten zien.
Net zolang tot je met haar de dialoog aangaat.

Eén mogelijkheid is dat zo’n foute man een flink uitvergrote spiegel is van wat je onbewust op kleine schaal met jezelf doet.
Dat je onbewust bijvoorbeeld eerst ook altijd even lief tegen jezelf doet. Maar dat je dan al gauw jezelf in de gaten houdt, onder controle houdt, boos toespreekt of inperkt.
Of dat je bijvoorbeeld onbewust van mensen houdt die ingaan tegen de maatschappij, tegen wat hoort, tegen burgerlijkheid of truttigheid, of tegen grijze muizen. En dan kan het zijn dat je onbewust van jezelf eist dat je altijd rebels bent, en dat je boos op jezelf wordt zodra je bij jezelf merkt dat jij je aanpast aan andere mensen.
Een manier om er achter te komen of zo’n soort man inderdaad een onbewuste spiegel voor jou is, is om ongecensureerd op te schrijven wat je zo’n soort man allemaal verwijt.
En om dan overal in die tekst “hij” te vervangen door “ik”, en eerlijk te kijken wat je dan op kleinere schaal bij jezelf herkent.
Mocht je dit gaan doen, neem daar dan uitgebreid de tijd voor, want dit kan aardig confonterend zijn.

Ook, of daarnaast, zijn er nog allerlei andere mogelijkheden.
Ik noem ze even kort en als jullie erom vragen ga ik volgende keren wel dieper in op een of meer van die mogelijkheden:

 1. Je Onbewuste Ik wil graag zichzelf en andere mensen verbeteren, en trekt daarom steeds mensen aan die ‘fout’ zijn.
 2. Je Onbewuste Ik wil graag een verschil maken in het leven van andere mensen, en trekt daarom steeds mensen aan die persoonlijk, maatschappelijk of sociaal gezien in de problemen zitten.
 3. Je Onbewuste Ik wil graag succesvol zijn, en probeert een succes te maken van relaties met moeilijke mensen.
 4. Je Onbewuste Ik wil graag intense emoties voelen, omdat ze vindt dat ze dan pas echt leeft. Daarom trekt ze steeds mensen aan die intense emoties bij je oproepen.
 5. Je Onbewuste Ik wil graag zelfredzaam zijn en alles wat je in je buitenwereld doet zorgvuldig voorbereiden en plannen. Daarom trek je steeds mannen aan die eveneens zelfredzaam zijn en graag controle over hun buitenwereld willen.
 6. Je Onbewuste Ik is ontzettend objectief en verstandelijk, maar verlangt diep in haar hart ook erg naar contact met haar subjectieve oordelen, meningen en emoties. Daarom trekt ze steeds mannen aan die door die objectiviteit heen kunnen breken, en oordelen, meningen en emoties oproepen.
 7. Je Onbewuste ik voelt zich onveilig, angstig en onzeker. Daarom trekt ze steeds mannen aan die heel sterk, zeker en onbevreesd zijn, en daarin kunnen doorschieten.
 8. Je Onbewuste Ik vind het heel leuk om het voor iedereen licht en luchtig te houden, en om mensen op te beuren. Daarom trekt ze steeds mensen aan die het zwaar hebben, of die zich vaak serieus, somber of verdrietig voelen.
 9. Je Onbewuste Ik is alleen bezig met plezier maken en lol trappen, maar verlangt er diep in haar hart ook erg naar om haar eigen pijn serieus te nemen. Daarom trekt ze steeds mensen aan die herinneringen aan haar eigen onverwerkte pijn en pijn in het hier-en-nu bij haar oproepen.
 10. Je Onbewuste Ik wil zich sterk en krachtig voelen, en zich door niets en niemand laten tegenhouden. Daarom trekt ze steeds mensen aan die een flink weerwoord geven, die zich niet gauw gewonnen geven, die een confrontatie en (woorden)strijd niet schuwen, die tegenwicht durven te geven en die aan jou gewaagd zijn.
 11. Je Onbewuste Ik houdt zich continu in om maar geen onrust en conflicten in de buitenwereld op te roepen. Maar ze verlangt er diep in haar hart ook erg naar om zichzelf ongecensureerd te uiten en te laten zien. Daarom trekt ze steeds mensen aan die haar met hun woorden en daden dwingen om profiel aan te nemen en grenzen aan te geven.

In de loop van de tijd kun je gaan merken dat je nog steeds zo’n soort man aantrekt, maar dat hij steeds minder onweerstaanbaar wordt voor je Bewuste Ik.
Dat betekent in mijn ogen dat er in je binnenwereld iets begint te verschuiven, en dat je bewust en onbewust steeds meer doorkrijgt dat zo’n man niet voor jou werkt.
Maar pas als dat soort mannen helemaal niet meer op je pad verschijnt, is je Onbewuste Ik er volledig van overtuigd dat zo’n soort man jou niets oplevert.
En om dat stadium te bereiken is het noodzakelijk om als Bewuste Ik eerlijk en respectvol in gesprek te gaan met je Onbewuste Ik over haar gehechtheid (of beter gezegd: verslaving) aan zo’n soort man …

 

Met een doelgericht onderbewustzijn kun je nooit ontspannen en brand je op

 

 
 
Als vrijgezel draai je (bijna) overal alleen voor op en heb je het elke dag erg druk.
Eens in de zoveel tijd heb je dan ook dringend behoefte aan ontspanning. Tenminste, dat denk je.

 

Wil jij eigenlijk wel echt ontspanning?

Jouw lichaam wil die ontspanning in ieder geval wel. En jouw bewustzijn ook: het deel van jouw geest dat de hele dag door waarneemt, denkt, voelt en beslissingen neemt. Dit is de kapitein van jouw lichaam.
Maar of jouw onderbewustzijn ook ontspanning wil, is nog maar de vraag. Jouw onderbewustzijn (ook wel “onbewuste” genoemd) is het deel van jouw geest dat alles op de automatische piloot doet, inclusief de aansturing van jouw lichaam. Ze is dan ook de stuurman van jouw lichaam.

 

Een opjuttend onderbewustzijn

Is jouw onderbewustzijn doelgericht, dan kan jij je ontspanning wel vergeten. Tijdens bijvoorbeeld het fietsen of hardlopen jaagt jouw onderbewustzijn je namelijk op om snel een bepaalde afstand af te leggen. Zelfs als jij je met jouw bewustzijn voorneemt om het dit keer nu toch echt eens rustig aan te doen. Na afloop ben je bekaf in plaats van uitgerust, en ga je vermoeid verder met de dagelijkse bezigheden die op jou liggen te wachten.
Zelfs tijdens het ‘niets doen’ zegt jouw onderbewustzijn al van te voren hoe lang jij mag blijven zitten. En als het even kan laat ze jou toch nog iets in weinig tijd doen: bijvoorbeeld het doorlezen van de krant of het checken van jouw mail, mobieltje of Facebook.

 

Het gevolg is uitputting

Het verraderlijke is dat het na afloop kan lijken alsof je weer volop energie hebt gekregen. Of dat je een bevredigend gevoel hebt overgehouden aan het halen van je doel.
Maar in werkelijkheid heb jij jezelf flink ingespannen in plaats van ontspannen. En daarna jut jouw onderbewustzijn je weer op dezelfde manier op tijdens jouw dagelijkse bezigheden.
Zodat je nooit even een moment hebt waarop je echt op adem komt, op krachten komt, je energie aanvult, en tot rust komt. En vroeg of laat komt er een moment dat je opbrandt.

 

Waarom jut ze jou op?

Jouw doelgerichte onderbewustzijn jut jou niet op omdat ze jou je ontspanning misgunt. Integendeel, ze doet het om jou te helpen.
Is ze een Krachtzoeker, dan wil ze jou uitdagen zodat je weer lekker in je energie en kracht komt. Ze stelt dan een ambitieus doel, dat op het eerste gezicht onhaalbaar is. Bijvoorbeeld een wel heel grote afstand of een wel heel krappe tijd tijdens het fietsen of hardlopen.
Is jouw onderbewustzijn een Succeszoeker, dan wil ze jou zoveel mogelijk successen bezorgen in een zo kort mogelijke tijd. Ze stelt dan een doel dat voor jou bij voorbaat al haalbaar is, maar dat voor andere mensen niet zo makkelijk haalbaar is. Bijvoorbeeld een marathon (die voor relatief weinig mensen weggelegd is) in een tijd die voor jou bij voorbaat wel haalbaar is.

 

Ga de dialoog aan met haar

Nogmaals, jouw doelgerichte onderbewustzijn heeft het goede met jou voor. Maar ondanks haar goeie bedoelingen put ze jou wel de hele dag door uit. Zodat je op een gegeven moment opbrandt, en zonder energie en kracht komt te zitten.
Door met haar de dialoog aan te gaan, gaat ze dat zelf ook inzien. Als ze een Krachtzoeker is, kun je haar leren inzien dat die ambitieuze doelen op korte termijn inderdaad energie en kracht opleveren. Maar op langere termijn juist niet.
En als ze een Succeszoeker is, kun je haar leren inzien dat ze niet is wat ze presteert. En dat ze dus niet elk moment van de dag hoeft te presteren.
En vanaf dat moment kun jij je eindelijk echt ontspannen! Lekker even helemaal niets doen en weer lekker energie bijtanken. Zodat je daarna weer met frisse moed verder kunt gaan met je bezigheden als vrijgezel …

 

Hoe gelijkwaardig voel jij je bij andere mensen?

 

 
 
Als vrijgezel ontkom je niet aan contact met andere mensen.
Zelfs als je altijd online je boodschappen doet, dan nog heb je contact met de postbode of met jouw buren om je pakje in ontvangst te nemen. En zelfs als je online een eigen bedrijf bent begonnen, dan heb je klanten of collega’s nodig om geld te kunnen verdienen.
Vrijwel zeker vind jij jezelf onbewust minder of meer waard dan hen. Zonder dat je dat zelf doorhebt!
Of dat inderdaad zo is, en wat dat voor reacties bij andere mensen oproept, lees je hieronder. Onderaan staan ook enkele tips om jezelf wat gelijkwaardiger te voelen.

 

Vind jij jezelf en andere mensen evenveel waard?

Een mooie manier om hier achter te komen is kijken hoe jij reageert als jouw contact met iemand anders niet loopt zoals je wil.
Ligt dit in jouw ogen meestal aan jouzelf, dan vind jij jezelf vergeleken met andere mensen vrijwel zeker minder waard.
Vind jij meestal dat dit aan de ander ligt, dan vind jij jezelf vergeleken met andere mensen hoogstwaarschijnlijk meer waard.

 

Voorbeelden van jezelf onbewust minder waard hebben

 1. Je vindt jouw eigen gevoelens, behoeftes en meningen niet zo belangrijk: in alle meningen van andere mensen kan jij je wel vinden, en je helpt andere mensen graag om hun behoeftes te vervullen
 2. Je hebt meer vertrouwen in andere mensen dan in jezelf: als jij je bezorgd, ongerust, bang of onzeker voelt zoek je het liefst steun bij andere mensen
 3. Andere mensen zijn in jouw ogen gelukkiger dan jij: ze staan makkelijker in het leven en passen zich makkelijker aan
 4. Je hebt volgens jezelf minder kennis of vaardigheden dan andere mensen
 5. Je hebt andere mensen nodig om jouw behoeftes te vervullen
 6. Andere mensen lijken succesvoller te zijn dan jij
 7. Je voelt je afhankelijk van andere mensen
 8. Je wil graag dat de mensen om je heen jou mogen of jou waarderen
 9. Je voelt je zwakker, minder sterk en minder energiek dan andere mensen

 

Voorbeelden van jezelf onbewust meer waard vinden

 1. Je vindt dat jij meer kwaliteit levert, succesvoller bent, veelzijdiger bent of deskundiger bent dan andere mensen
 2. Je bent ervan overtuigd dat andere mensen jouw hulp nodig hebben: jij hebt andere mensen iets onmisbaars te bieden
 3. Je wil dat mensen meewerken aan jouw doelen: je weet precies wat je moet zeggen en doen om hen in de meewerkstand te krijgen
 4. Je weet zeker dat jij zelfredzamer, onafhankelijker, objectiever en redelijker bent dan de mensen om jou heen: zij zijn emotioneler en subjectiever
 5. Je wil dat de mensen om je heen jou plezier geven: dat ze leuk gezelschap zijn en plezierige dingen doen of zeggen
 6. Je vindt dat jij sterker bent, meer in je kracht staat, en energieker bent dan andere mensen: zijn zijn zwakker en kwetsbaarder
 7. Je hebt het gevoel dat jij rustiger, tevredener en harmonieuzer bent dan anderen: jij wekt minder onrust, minder heftigheid en minder conflicten op
 8. Voor jouw gevoel ben jij veel gevoeliger, intenser, authentieker en echter dan andere mensen: zij zijn vlakker, oppervlakkiger, voorspelbaarder en alledaagser
 9. Je denkt dat jij beter voorziet wat er mis kan gaan dan de mensen om jou heen: zij bereiden zich minder voor, nemen meer risico, en zijn onvoorzichtiger

 

Reacties van mensen als jij je onbewust minder voelt dan hen

Als jij je vergeleken met andere mensen minder voelt, dan zet je hen onbewust op een voetstuk. Je maakt hen groter en grootser, en jezelf kleiner. Je stelt je bescheiden, onzeker en afwachtend op, en straalt uit dat je ontzag, bewondering of waardering voor hen hebt. Je geeft hen meer ruimte, en neemt daardoor zelf minder ruimte in.
Daardoor kun je mensen aantrekken:

 • Die weinig vertrouwen hebben in jouw kennis en vaardigheden
 • Die de ruimte innemen die jij hen geeft, en daardoor dominant overkomen
 • Die zich ongemakkelijk bij jou voelen omdat ze niet op een voetstuk willen staan
 • Die jou voor hun karretje proberen te spannen
 • Die zich gedragen als een ‘goeroe’ of ‘expert’ om nog meer ontzag, bewondering of waardering van jou te krijgen
 • Die jou met harde hand in jouw kracht proberen te zetten
 • Die jou proberen te ‘redden’, en jou afhankelijk van hen proberen te maken

 

Reacties van mensen als jij je onbewust meer voelt dan hen

Als jij je vergeleken met andere mensen meer voelt, dan zet jij jezelf onbewust op een voetstuk. Je maakt jezelf groter en grootser, en hen kleiner. Je neemt meer profiel aan, bent zelfverzekerder, en neemt meer initiatief. Ook straal je uit dat je in jouw ogen ontzag, bewondering of waardering verdient. Je geeft jezelf meer ruimte, en geeft daardoor andere mensen minder ruimte.
Daardoor kun je mensen aantrekken:

 • Die jouw kennis en vaardigheden overschatten
 • Die zich klein of nietig voelen in vergelijking met jou
 • Die voor hulp bij jou aankloppen
 • Die zich als een slachtoffer gedragen en zich afhankelijk opstellen
 • Die onrealistische eisen en verwachtingen hebben naar jou toe
 • Die de strijd of de competitie met jou aan willen gaan
 • Die jou arrogant of verwaand vinden
 • Die jou dominant vinden
 • Die vinden dat jij op hen neerkijkt
 • Die graag zien dat jij ‘op je bek’ gaat

 

Tips

Als jij jezelf minder voelt dan andere mensen, dan helpt het om veel tijd voor jezelf te nemen. Jijzelf bent dan nog de enige persoon die jij op een voetstuk kunt zetten! Neem de tijd om jezelf te leren kennen en te aanvaarden. Zodat jij jezelf steeds meer op waarde leert schatten …
Als jij jezelf meer voelt dan andere mensen, wees dan mild voor jezelf. Het is harstikke mooi dat je zelfverzekerd bent en zelfvertrouwen hebt! Het enige is dat je wat in deze kwaliteit doorschiet, en in een valkuil van jezelf terecht komt. Door jouw ogen eveneens te openen voor de dingen die minder goed of slecht gaan in (andere gebieden van) je leven, wordt je nederiger. Zo kom je weer met beide benen op de grond te staan …
 

Alles zelf doen maakt jou niet alleen onafhankelijk en sterk, maar ook uitgeput en eenzaam

 

 
 
Ervoor zorgen dat je niemand nodig hebt, lijkt alleen maar voordelen te hebben. Toch heeft het ook enkele grote nadelen: je raakt steeds meer uitgeput, je stoot mensen ongemerkt af, en je kunt je steeds eenzamer gaan voelen.
Hieronder gaan we kijken wat precies de voordelen en nadelen zijn van alles zelf willen doen.
Daarnaast krijg je een tip om de nadelen van alles zelf doen te voorkomen. Gevolgd door een stappenplan.

 

Voordelen van alles zelf doen

Na een verbroken relatie of nadat je op jezelf bent gaan wonen, sta je er voor een groot deel alleen voor.
Natuurlijk, je kunt advies vragen bij vrienden en familie. Maar bij grote of belangrijke beslissingen ben jijzelf degene die uiteindelijk de knoop door moet hakken.
De verleiding kan dan groot zijn om ervoor te zorgen dat je niemand meer nodig hebt:

 1. Je bent onafhankelijk
 2. Je bent sterk
 3. Alles gebeurt op jouw manier
 4. Je hoeft geen rekening met andere mensen te houden
 5. Je hebt geen last van het gezeik van andere mensen
 6. Je hebt geen conflicten
 7. Je staat nooit met lege handen
 8. Je hoeft niemand (eindeloos) dankbaar te zijn
 9. Je staat bij niemand in de schuld
 10. Je voelt trots in plaats van schaamte
 11. Alles wat je bereikt heb je aan jezelf te danken

 

Nadelen van alles zelf doen

Je raakt steeds meer uitgeput

Alles zelf doen kost veel energie en tijd. Niet alleen het doen zelf. Maar ook het opdoen van genoeg kennis en vaardigheden, de voorbereiding, en de omgang met tegenslagen. Hoe meer tijd het je kost, hoe minder tijd je overhoudt om dingen te doen die je energie geven. En hoe meer energie het je kost, hoe uitgeputter je raakt.
Als je daarnaast ook nog eens jouw eigen draagkracht overschat, of moeite hebt om je eigen grenzen en beperkingen onder ogen te zien, dan kan jij jezelf een burnout bezorgen.

Je stoot mensen ongemerkt af

Geloof het of niet, maar er zijn mensen in je omgeving die het heerlijk vinden om iets voor je te doen. Zonder bijbedoelingen. Bijvoorbeeld vrienden, familieleden, collega’s of buurtgenoten. In het begin zullen ze je regelmatig aanbieden om je te helpen. Maar als ze meerdere keren het deksel op hun neus hebben gekregen, denken ze op een gegeven moment bij zichzelf: “Dan zoekt ie het zelf maar uit”. Vooral als jij in hun ogen onaardig tegen hen deed. Die mensen bemoeien zich vervolgens steeds minder met je, nemen steeds minder contact met je op, en verdwijnen langzaam uit jouw leven. Waardoor jij wellicht bij jezelf denkt: “Zie je wel, andere mensen laten je altijd in de steek”. En je vervolgens nog meer dingen zelf gaat doen.

Je kunt je steeds eenzamer gaan voelen

Bij alles wat je zelf doet, ben je in je eigen gezelschap. Diverse vrijgezellen bloeien daarvan op. Andere vrijgezellen voelen zich daarentegen steeds eenzamer. Ze missen iemand om hen heen, iemand om mee te overleggen, en iemand om mee te praten. Doordat ze ongemerkt mensen afstoten (zie hierboven), komen ze nog meer in een isolement. Zodat ze zich nog eenzamer voelen.

 

Voorkom de nadelen

Alles zelf willen doen is prima.
Behalve als je moeite hebt om mensen om hulp te vragen, of om hulp van andere mensen aan te nemen.
Want dan kun je niet meer anders, en wordt het iets wat je van jezelf moet. Bij gebrek aan een alternatief.
Bij mijzelf was dat ook altijd zo, dus ik spreek uit ervaring.

Een alternatief is om even makkelijk bij andere mensen te leren aankloppen voor hulp als bij jezelf. LET OP: Ik zeg “even makkelijk” en niet “even vaak”. Want als je dit kunt, dan kan je alsnog besluiten om (vrijwel) alles zelf te doen.
Toch is er dan wel een groot verschil: je doet de dingen zelf omdat je dat graag wilt en er zelf voor kiest. Dus uit vrije keuze en vrije wil, en niet gedwongen omdat je geen andere mogelijkheid ziet. En op momenten dat het jou even wat teveel wordt, kan jij jezelf ontlasten door in dat geval even te vragen of iemand wil bijspringen.

Even makkelijk bij andere mensen aan kunnen kloppen voor hulp als bij jezelf levert jou dus verschillende dingen op: meer keuzevrijheid, meer tijd, meer energie, meer contacten en minder eenzaamheid.
Wel vraagt het van je dat jij jouw oordelen over om hulp vragen en over hulp aannemen gaat bijstellen.
En dat jij het ongemak leert verduren, op het moment dat iemand jou daadwerkelijk aan het helpen is.
Uit ervaring weet ik dat dit niet makkelijk is. Maar dat er wel een beloning tegenover staat: een gelukkiger vrijgezellenleven.
De keuze is nu aan jou …

 

7 stappen om andere mensen om hulp te leren vragen

Van nooit iemand om hulp vragen naar wel iemand om hulp vragen is een grote stap. Die stap kun je overbruggen door het heel rustig op te bouwen:

 1. Als je moeite hebt met het woord “hulp”, bedenk dan een woord dat je wat minder onprettig vindt klinken. Bijvoorbeeld: “assistentie”.
 2. Begin assistentie te vragen voor iets wat niet zo belangrijk voor je is, en wat je makkelijk zelf kan.
 3. Zeg tegen een bekende bijvoorbeeld: “Ik zoek iemand die met mij … kan … Weet jij iemand?”. Op die manier stel jij jezelf niet al te kwetsbaar op, en heb je waarschijnlijk minder last van een “nee” dan als je vraagt of die bekende jou kan en wil assisteren. De kans is groot dat die bekende de naam van iemand noemt, of aanbiedt om zelf te assisteren.
 4. Laat jezelf assisteren en verduur eerst het ongemak. Je loopt geen enkel risico, want als het nodig is kan je het alsnog zelf doen.
 5. Kijk tijdens de assistentie welke oordelen er automatisch bij jou naar boven komen over om hulp vragen en over geholpen worden. Bijvoorbeeld: “Als je hulp vraagt en aanneemt, ben je zwak”.
 6. Als het ongemak tijdens de assistentie groter is dan de eenzaamheid, kun je assistentie vragen voor iets wat je nog onbelangrijker vindt, of voor iets wat je nog beter zelf kunt.
  Als het ongemak kleiner is dan de eenzaamheid, kun je assistentie vragen voor iets wat een beetje minder onbelangrijk voor je is, of voor iets wat je een beetje minder goed zelf kunt.
  Doe vervolgens weer stap 3 t/m 6.
 7. Ga hiermee door totdat assistentie vragen jou steeds makkelijker afgaat. Door je oordelen over om hulp vragen en over geholpen worden bij te stellen, wen je er steeds sneller aan.
 8.  

Hoe je als vrijgezel een lichtpunt kunt zijn voor andere mensen

 

 

 
 
Als vrijgezel heb je geen partner voor wie je iets betekent.
Maar zonder een partner die jouw onverdeelde aandacht wil, heb je wel de tijd en ruimte om iets te betekenen voor veel verschillende mensen.
Net als een kleine ster op het plaatje kun je het leven van andere mensen een stukje verlichten. En als je samenwerkt met een groep gelijkgestemden, kun je net als de grote ster op het plaatje een groot lichtpunt zijn voor andere mensen. Er is sowieso 1 gebied waarop je andere mensen kunt helpen, zoals je kunt lezen in blog Meer fijne momenten door: van jouw basisbehoefte jouw levensdoel te maken.
 
Het eerste plaatje laat zien dat je daarvoor ‘slechts’ 2 dingen nodig hebt.
Om te beginnen de bereidheid om jezelf bloot te geven aan andere mensen, net zoals de vrouw op het plaatje. Zodat andere mensen je leren vertrouwen, en met je durven te delen wat ze nodig hebben. Vooral als je imago, je reputatie of de reactie van je omgeving belangrijk voor je zijn, kan dat een heel groeiproces zijn.
En daarna het vermogen om mensen spontaan te helpen op de momenten dat het goed voelt. Niet in de hoop dat je er zelf iets voor terugkrijgt, of omdat jij je daartoe verplicht voelt. Maar alleen omdat het op dat moment goed voelt.
 
Is er voor andere mensen zijn je tweede natuur, dan is het de kunst om dat te leren doen zonder dat jij jezelf wegcijfert. En zit mensen helpen niet zo in je bloed, dan is het een uitdaging om de mensen om je heen wat minder weg te cijferen …
 

Hoe geef jij kadootjes?

 

 
 
De blog Wat voor soort vrijgezel ben jij? gaf jou een indicatie welk soort vrijgezel jij weleens zou kunnen zijn.
Nu je dit weet, heb je meteen een indicatie op wat voor manier jij kadootjes geeft aan andere mensen.

Welke manier hieronder herken jij het meest?
En staat deze manier bij de soort vrijgezel waarop jij in de bovenstaande blog bent uitgekomen?

 

Vrijgezel 1:

Ik geef een kado dat in mijn eigen ogen perfect is, zonder mezelf af te vragen of dat kado ook perfect is in de ogen van de ander.
In winkels of tijdens het knutselen zie ik in één oogopslag of iets aan al mijn (vele) normen op het gebied van kado’s voldoet. En zodra ik een onvolmaaktheid zie, zoek ik of knutsel ik weer verder totdat ik iets beters gevonden heb.
Ook de verpakking (al dan niet met een surprise of gedicht) moet in mijn ogen helemaal perfect zijn.
Onbewust stel ik zulke hoge eisen aan het kado, dat het vrijwel onmogelijk is om dat perfecte kado te vinden. Altijd zie ik wel weer iets wat er aan het kado of de verpakking ontbreekt. En op het moment dat het tijd wordt om het kado te overhandigen, irriteer ik me aan de onvolmaaktheden van het kado of de verpakking die ikzelf (misschien wel als enige) zie. Dat ik geïrriteerd ben laat ik uiteraard niet merken, want dan ben ik imperfect: ik blijf beheerst en beleefd …

 

Vrijgezel 2:

Ik ben ervan overtuigd dat ikzelf wel weet wat de ander nodig heeft en vraag de ander dan ook niet om een verlanglijstje. Ik voel in wat de ander nodig heeft en zoek een kado uit dat volgens mij onmisbaar is voor de ander.
Tijdens het winkelen of knutselen ga ik efficiënt om met mijn tijd en doe ik alles wat nodig is om het kado te vinden of te maken. En als ik kadootjes voor meerdere mensen koop, dan doe ik mijn best om geen van deze mensen tekort te doen.
Als de ander na het overhandigen minder dankbaar is dan ik wil, dan twijfel ik niet aan mezelf en ga ik ervan uit dat de ander er vanzelf wel achter zal komen hoe waardevol mijn kado is …

 

Vrijgezel 3:

Wat er ook gebeurt, ik kom sowieso met een kado aanzetten want ik wil niet falen. En als ik maar genoeg wil, dan kan ik altijd wel een kado vinden of maken. Altijd.
Ik verplaats me in de ander en bedenk zelf bij welk kado ik de meeste waardering van de ander zal krijgen. Dit kado moet uiteraard wel bij mijn imago passen, want andere mensen zien dit kado ook.
Tijdens het winkelen of knutselen ga ik efficiënt om met mijn tijd en doe ik alles wat nodig is om het kado te vinden of te maken. Op een moment dat ik even niet zo gauw iets kan vinden of maken, neem ik weer even contact op met de ander en probeer ik me nog meer in de ander te verplaatsen.
Op het moment dat de ander mijn kado minder waardeert dan ik wil, denk ik dat ik gefaald heb. Vervolgens verplaats ik me meteen weer in de ander, en weet ik toch altijd wel weer dingen over het kado te zeggen waardoor de ander het kado (en dus ook mij) alsnog waardeert …

 

Vrijgezel 4:

Ik ben op zoek naar een kado dat intense gevoelens bij de ander opwekt. Dat kan bijvoorbeeld iets zijn wat herinneringen bij de ander oproept of iets met een grote schoonheid. Ook wil ik graag een kado geven dat andere mensen de ander niet zullen geven: iets speciaals, iets bijzonders, iets unieks.
Ik neem dan ook geen kant en klare dingen uit een winkel, want die zijn mij te alledaags. In plaats daarvan gebruik ik mijn creativiteit om iets helemaal zelf te maken, of om een aantal kant en klare dingen te combineren met een stukje van mezelf.
Ook aan het inpakken besteed ik veel zorg. Het inpakpapier of de surprise moet eveneens iets speciaals zijn, en het liefst geef ik het ingepakte kado een persoonlijk tintje (bijvoorbeeld met een gedicht of een persoonlijk berichtje).
Het kopen, maken of inpakken van een kado mag best wel moeilijk gaan, want anders voel ik me zo vlak.
Als de ander het kado (en dus ook mij) niet bijzonder vindt of niet dichter bij z’n gevoel komt door het kado, dan voel ik me afgewezen. Ik maak dan weer contact met mijn gevoel in plaats van met de ander, en vergroot mijn teleurstelling dan onbewust uit …

 

Vrijgezel 5:

Ik kies een kado dat nuttig is voor de ander en dat bij de ander geen (heftige) emoties kan oproepen.
Voordat ik naar de (knutsel)winkel ga, verdiep ik me er eerst in wat het verstandigst is om te kopen (bijvoorbeeld door in brochures of op websites te kijken). Pas als ik kan onderbouwen wat de beste koop is, ga ik naar een winkel toe waar ik het minste geld en de minste tijd kwijt ben.
Tijdens het winkelen, knutselen of inpakken maak ik een plan, en ga ik efficiënt om met mijn tijd, geld en energie. Want de tijd, het geld en de energie die ik aan het kado besteed, kan ik niet meer besteden aan andere nuttige dingen, en moeten daarom wel in verhouding staan tot wat ik met het kado wil bereiken.
Als de ander na het overhandigen laat zien dat ie ontevreden is, dan beargumenteer ik waarom ik voor dit kado gekozen heb. En als de ander goede tegenargumenten heeft, dan ruil of verander ik het kado. Reageert de ander emotioneel op mijn kado, dan trek ik mezelf meteen terug …

 

Vrijgezel 6:

Ik ga op zoek naar een kado dat laat zien hoeveel ik de steun en het vertrouwen van de ander waardeer. En het kado mag niet teleurstellen, omdat dit anders het vertrouwen van de ander in mij beschaamt.
Ik ben bang dat ik met een kado kom aanzetten dat niet aansluit bij wat de ander wil. Want daardoor loop ik het risico dat de ander het contact met mij gaat verbreken. Daarom vraag ik het liefst een verlanglijstje, zodat ik wat meer zekerheid heb.
Als ik aan het winkelen, knutselen of inpakken ben, twijfel ik steeds of ik wel goed bezig ben, en vraag ik regelmatig bevestiging van de mensen om mij heen. Ook zie ik hierbij steeds wat er allemaal mis kan gaan, en probeer ik me daar zo goed mogelijk op voor te bereiden.
Als ik het kado overhandig voel ik me onzeker en wil ik zo snel mogelijk duidelijkheid hoe de ander het kado vindt. Terwijl ik het gezicht van de ander zie, vul ik in gedachten in wat de ander denkt. Zodra de ander het kado goedkeurt en ik zijn/haar reactie vertrouw, krijg ik de bevestiging die ik wil, en voel ik me weer veilig …

 

Vrijgezel 7:

Ik vind het niet leuk als ik voor een bepaalde gelegenheid een kado moet kopen of maken. Ik moet dan namelijk op een bepaalde datum klaar zijn met het kopen of maken, terwijl er nog genoeg andere dingen zijn die ik ook voor die datum wil doen. En ik geef liever een kado op een moment dat ik zelf kies.
Ik ga op zoek naar een kado waar de ander in mijn ogen blij mee is en dat ik zelf ook leuk vind om te geven. Dat wordt dus in ieder geval geen saai kado.
Ik bezoek even gauw allerlei (knutsel)winkels die mij bevallen en het kost mij moeite om uit al die leuke dingen die ik zie iets te kiezen. Meestal heb ik dan ook verschillende kado’s op het oog en kies ik op het allerlaatste moment voor meerdere kado’s tegelijk. Dan zit er altijd wel iets leuks bij voor de ander.
Tijdens het winkelen, knutselen of inpakken laat ik me tussendoor regelmatig afleiden door andere dingen die ik graag wil doen. En ik wil hierbij absoluut niet beperkt worden door tegenvallers of door mijn eigen tekortkomingen.
Als de ander niet blij is met een kado van mij, dan ben ik ook niet blij. Ik wil namelijk graag blije mensen om mij heen hebben, en het doet pijn als ik niet in staat blijk te zijn om iets leuks te geven. Na een grapje wijs ik de ander daarom op de voordelen van het kado, koop ik gauw een van de andere kado’s die ik nog op het oog had, of zeg ik dat ik door de omstandigheden even niet zo gauw een ander kado kon vinden …

 

Vrijgezel 8:

Ik ga voor een kado dat de ander energie geeft, en waarvan het kopen of maken mij energie oplevert. Wat mij betreft mag het kopen, maken of inpakken van een kado best wel wat moeite kosten, want dan kan ik lekker in mijn kracht staan.
Tijdens het winkelen, knutselen of inpakken ga ik efficiënt om met mijn tijd en energie, en doe ik alles wat nodig is om het kado te vinden of te maken. Ik laat me daarbij door niets en niemand tegenhouden.
Als de ander mijn kado niet wil, dan doe ik alsof mij dat niets kan schelen en ontken ik dat ik hier last van heb. Ik wil namelijk absoluut niet kwetsbaar overkomen, en helemaal niet als er ook nog andere mensen om mij heen zijn als ik het kado heb gegeven …

 

Vrijgezel 9:

Ik ga op zoek naar een kado waar de ander voor mijn gevoel tevreden mee is en dat de ander een stuk rust geeft.
Als ik een kado geef, dan kan het altijd gebeuren dat de ander toch niet helemaal tevreden is, en in dat geval raakt de harmonie tussen ons verstoord. Ook wil ik niet dat mijn kado uit de toon valt, vergeleken met de kadootjes die andere mensen aan de ander geven. Ik heb dan ook vaak de neiging om het winkelen of knutselen uit te stellen.
Als ik aan het winkelen, knutselen of inpakken ben, dan neem ik de tijd die ik nodig heb. Ik laat mezelf niet opjutten door de tijd die ik nog heb. Als andere mensen mij toch opjagen dan doe ik extra rustig aan, of zet ik in stilte mijn hakken in het zand en zoek ik helemaal geen kado meer.
Als de ander niet tevreden is met mijn kado, dan voel ik me onrustig en heb ik het gevoel dat de harmonie verstoord is. Ik probeer dan ook zo snel mogelijk de ontevredenheid te sussen en het kado minder belangrijk te maken, door bijvoorbeeld te zeggen dat het om het gebaar gaat in plaats van om het kado zelf …

 

Meer fijne momenten door: van jouw basisbehoefte jouw levensdoel te maken

 

 
 

We zijn allemaal onbewust een expert op het gebied van onze basisbehoefte!

In mijn blog De sleutel èn oplossing voor elk moeilijk moment: jouw verborgen basisbehoefte zagen we dat wij onbewust 24 uur per dag en 7 dagen per week bezig zijn om onze basisbehoefte (bijvoorbeeld veiligheid, plezier of succes) te vervullen.

Juist doordat we er dag in dag uit mee bezig zijn, hebben we in de loop van ons leven op dat gebied veel kennis en ervaring opgebouwd.
Sterker nog, het vervullen van onze basisbehoefte is datgene waar wij het allerbest in zijn (onze grootste kwaliteit!) omdat we daar ons hele leven het grootste belang aan hechten en de meeste tijd en energie in stoppen.
Als vrijgezel zijn wij onbewust dus een expert op het gebied van onze basisbehoefte!

 

Onze basisbehoefte is onze onbewuste passie!

Dat wij onbewust continu bezig zijn met onze basisbehoefte, geeft al aan hoe enorm belangrijk deze voor ons is.
Het heet niet voor niets BASISbehoefte: het is iets wat wij het allerliefste willen, en waaruit al onze andere behoeftes en verlangens ontstaan.
Elke keer dat het ons lukt om onze basisbehoefte (onze grootste behoefte) te vervullen, ervaren wij het fijnste moment dat wij ons voor kunnen stellen.
Onbewust hebben wij als vrijgezel dus allemaal een passie waar we de hele dag voor gaan!

 

Van onbewust naar bewust …

Hierboven zagen we dat wij onbewust een passie hebben op een gebied waarop we expert zijn! Met andere woorden, dat er iets is wat wij enorm graag willen èn tegelijkertijd zeer goed kunnen: het vervullen van onze basisbehoefte …

Hoe vaker en langer wij elke dag bewust bezig zijn met iets wat we willen èn kunnen, hoe fijner wij ons als vrijgezel zullen voelen.
Nog langer en vaker onze basisbehoefte vervullen is helaas niet meer mogelijk, want we zijn er al 24 uur per dag mee bezig. Wel hoeven wij als vrijgezel geen rekening te houden met een partner, en hebben wij in die 24 uur dus meer tijd en ruimte om onze basisbehoefte te vervullen dan niet-vrijgezellen.

Bewuster met het vervullen bezig zijn kan wel.
Op het moment dat wij ons bewuster worden van onze basisbehoefte en van de manier waarop wij onze basisbehoefte de hele dag door proberen te vervullen, kunnen wij bewuster genieten van onze passie en deskundigheid op dit gebied. En dat levert vast en zeker meer fijne momenten op in ons vrijgezellenleven!

 

Een bewust levensdoel maken van onze onbewuste basisbehoefte …

De vraag is hoe wij onszelf bewuster kunnen worden van onze basisbehoefte.
Nou, in ieder geval door ons levensdoel te maken van het vervullen van onze basisbehoefte.
Als we er namelijk ons levensdoel van maken, zijn we er elke dag bewust mee bezig, en kunnen we onze passie en deskundigheid steeds bewuster in gaan zetten in ons dagelijkse leven.
Ook om om andere mensen te helpen, zoals je kunt zien in blog Hoe je als vrijgezel een lichtpunt kunt zijn voor andere mensen.

Toch is dit nog niet alles.
Het zal jou ongetwijfeld niet ontgaan zijn dat wij als vrijgezel ook regelmatig onze moeilijke momenten hebben. Terwijl we wel de hele dag onze basisbehoefte aan het vervullen zijn en we daar meer de tijd voor kunnen nemen dan niet-vrijgezellen.
Dat we ook weleens moeilijke momenten ervaren, komt doordat we onbewust eigenlijk pas echt tevreden zijn als we onze basisbehoefte VOOR 100% vervuld hebben. En helaas gebeurt er in ons dagelijkse leven vaak altijd wel weer iets waardoor wij die 100% niet halen.

Van onze passie en deskundigheid op het gebied van onze basisbehoefte kunnen wij bewust genieten en profiteren door onszelf het volgende levensdoel te stellen:

 • Onze basisbehoefte helder krijgen
 • Ons bewust worden van de manier waarop wij de hele dag door onze basisbehoefte aan het vervullen zijn
 • De lat lager leren leggen: ook tevreden leren zijn als onze basisbehoefte voor minder dan 100% vervuld is
 • Om leren gaan met situaties waarin het om wat voor reden dan ook even niet mogelijk is om onze basisbehoefte te vervullen. Tegen deze situaties zullen we net als in het verleden namelijk altijd wel weer eens aanlopen. Hierbij kan de volgende blog helpen: 5 stappen om met moeilijke momenten om te gaan