Wat zijn jouw grootste kwaliteiten?

 

 
 
De blog Wat voor soort vrijgezel ben jij? gaf jou een indicatie welk soort vrijgezel jij weleens zou kunnen zijn.
Nu je dit weet, heb je meteen een indicatie wat jouw grootste kwaliteiten zijn.

Elke kwaliteit die je hebt, heb je te danken aan het nastreven van jouw verleiding (je allergrootste behoefte). Kijk voor meer info op: In welke vicieuze cirkel zit jij de hele dag?.

Welk groepje kwaliteiten hieronder herken jij het meest?
En staat dit groepje kwaliteiten bij de soort vrijgezel waarop jij in de bovenstaande blog bent uitgekomen?

 

Vrijgezel 1:

Ik ben/heb:

 • Zorgvuldig
 • Nauwkeurig
 • Duidelijk
 • Een eigen mening
 • Normbesef
 • Idealistisch
 • Serieus
 • Principieel
 • Verantwoordelijk

 

Vrijgezel 2:

Ik ben:

 • Attent
 • Empathisch
 • Royaal/vrijgevig
 • Sociaal
 • Nodig
 • Respectvol
 • Behulpzaam
 • Een gever
 • Meedenkend

 

Vrijgezel 3:

Ik ben:

 • Doelgericht
 • Snel
 • Flexibel
 • Succesvol
 • Diplomatiek
 • Praktisch
 • Positief
 • Vindingrijk
 • Inlevend

 

Vrijgezel 4:

Ik ben:

 • Gevoelig
 • Intens
 • Echt/authentiek
 • Anders/bijzonder
 • Een zoeker
 • Dicht bij mezelf
 • Creatief
 • Meevoelend
 • Zelfkennis

 

Vrijgezel 5:

Ik ben:

 • Zelfredzaam
 • Objectief
 • Volledig
 • Waarheidsgetrouw
 • Bedachtzaam
 • Genuanceerd
 • Een goede waarnemer
 • Zuinig
 • Efficiënt

 

Vrijgezel 6:

Ik ben/heb:

 • Alert
 • Loyaal
 • Goed voorbereid
 • Sociaal
 • Meegaand
 • Oog voor mensen
 • Procesgericht
 • Voorzichtig
 • Dienstbaar aan het geheel

 

Vrijgezel 7:

Ik ben:

 • Blij
 • Vrolijk
 • Enthousiast
 • Afwisselend
 • Humoristisch/grappig
 • Vrijheidslievend
 • Licht en luchtig
 • Ruimdenkend
 • Optimistisch
 • Snel

 

Vrijgezel 8:

Ik ben:

 • Energiek
 • Krachtig/sterk
 • Duidelijk
 • Assertief
 • Rechtvaardig
 • Een leider/initiatiefrijk
 • Eerlijk
 • Verantwoordelijk
 • Autonoom

 

Vrijgezel 9:

Ik ben:

 • Rustig
 • Bescheiden
 • Tevreden
 • Harmonieus
 • Sociaal
 • Sfeergevoelig
 • Respectvol
 • Kalm
 • Meegaand

 

In welke vicieuze cirkel zit jij de hele dag?

 

 
 
In Wat voor soort vrijgezel ben jij? kun je lezen dat er in mijn ogen 9 soorten vrijgezellen zijn.
Mijn blog De sleutel èn oplossing voor elk moeilijk moment: jouw verborgen basisbehoefte legde uit dat elk van deze 9 vrijgezellen een innerlijke verlanglijst heeft, en dat één van de onderliggende behoeftes het allergrootst is: jouw basisbehoefte.
En Door de vervulling van jouw basisbehoefte zit je in een vicieuze cirkel maakte duidelijk dat jij bij het vervullen van jouw basisbehoefte onbewust in een vicieuze cirkel terechtkomt. Volgens het V-cirkelmodel (een verdieping van het Enneagram) zijn er in totaal 9 verschillende vicieuze cirkels.

 

Afkomstig van: http://www.vcirkelacademie.nl

Afkomstig van: http://www.vcirkelacademie.nl

 
Deze blog geeft jou een eerste indruk in welke vicieuze cirkel jij weleens de hele dag (onbewust) rondjes zou kunnen draaien om jouw basisbehoefte te vervullen.
Als je weet wat jouw vicieuze cirkel is, dan weet je automatisch hoe jij alles ervaart, doet en zegt, en welke kijk jij hebt op jezelf, je omgeving en het (vrijgezellen)leven.
Daardoor begrijp je onder andere beter waarom bepaalde momenten moeilijk voor jou zijn, en kun je makkelijker een manier vinden om met jouw moeilijke momenten om te gaan.

In welke vicieuze cirkel hieronder herken jij jezelf het meest?
Voor meer uitleg over jouw verleiding kun je terecht op: Wat voor soort vrijgezel ben jij?. In welke valkuilen je terecht komt als je het verwerkelijken van deze verleiding (onbewust) gaat overdrijven, staat in: Wat zijn jouw grootste valkuilen?. En wat je kunt doen als het verwerkelijken van je verleiding je even teveel wordt, wordt toegelicht in: Wat is de hoofdreden dat het jou weleens wat teveel wordt?.
Over jouw vermijding is meer te vinden in: 9 soorten moeilijke momenten. Wat jouw uitdagingen zijn om jouw vermijding te leren verduren en aanvaarden, kun je lezen in: Wat zijn jouw grootste uitdagingen?.
Jouw verdediging wordt verder uitgelegd in: 9 soorten omgang met moeilijke momenten. Op het moment dat jij een uitdaging aangaat, stop je met het automatisch toepassen van jouw verdediging, die tot dan toe jouw meest effectieve manier was om bij je vermijding weg te blijven.
Meer informatie over de vicieuze cirkels (V-cirkels genoemd) is beschikbaar op: http://www.vcirkelacademie.nl.

 

Vrijgezel 1 (de Zelfperfectiezoeker):

VERLEIDING: De hele dag door streef ik naar zelfperfectie en eventueel ook naar een perfecte omgeving.
VERMIJDING: Dat doe ik door de hele dag fouten en andere imperfecties te voorkomen.
VERDEDIGING: Doordat ikzelf en mijn omgeving aan hoge eisen moeten voldoen voordat ik hen “perfect” noem, loop ik ondanks al mijn vluchtpogingen toch al gauw weer tegen imperfectie aan. Mijn irritatie over de imperfectie slik ik meteen in, en ik probeer me meteen te beheersen en beleefd te blijven.
VERSLAVING: Vervolgens geef ik mezelf op m’n kop dat ik ondanks al mijn pogingen toch weer tegen imperfectie ben aangelopen. Vooral omdat ik me irriteer aan mijn eigen irritatie. En dus verwacht ik van mezelf dat ik me nog meer inspan bij het nastreven van (zelf)perfectie …

 

Vrijgezel 2 (de Onmisbaarheidzoeker):

VERLEIDING: De hele dag door streef ik ernaar om onmisbaar (nodig) te zijn voor de mensen om mij heen.
VERMIJDING: Dat doe ik door de hele dag te voorkomen dat ikzelf mensen nodig heb (behoeftig ben). Nodig hebben is voor mij namelijk het tegenovergestelde van nodig zijn.
VERDEDIGING: Doordat ikzelf aan hoge eisen moet voldoen voordat ik mijzelf “onmisbaar” (niet behoeftig) noem, loop ik ondanks mijn vluchtpogingen toch al gauw weer tegen mijn eigen behoeftigheid aan. Deze behoeftigheid probeer ik meteen te onderdrukken, zodat ik me weer kan richten op de behoeftes van anderen.
VERSLAVING: Vervolgens geef ik mezelf op m’n kop dat ik ondanks al mijn pogingen toch weer tegen mijn behoeftigheid ben aangelopen. Vooral omdat ik ervan overtuigd ben dat ik mensen nog zoveel te bieden heb. En dus verwacht ik van mezelf dat ik me nog meer inspan bij het nastreven van onmisbaarheid …

 

Vrijgezel 3 (de Succeszoeker):

VERLEIDING: De hele dag door streef ik naar succes.
VERMIJDING: Dat doe ik door de hele dag te voorkomen dat ik faal.
VERDEDIGING: Doordat ikzelf aan hoge eisen moet voldoen voordat ik mezelf “succesvol” noem, loop ik ondanks al mijn vluchtpogingen toch al gauw weer tegen mijn eigen falen aan. Ik probeer me dan meteen te identificeren met de mensen om mij heen. Zodat ik weet wat ik moet zeggen en doen om wel succesvol op hen over te komen, of om mensen die mij helpen zover te krijgen dat ze er wel een succes van maken.
VERSLAVING: Vervolgens geef ik mezelf op m’n kop dat ik ondanks al mijn pogingen toch weer tegen mijn eigen falen ben aangelopen. Vooral omdat ik ervan overtuigd ben dat alles mogelijk is, als ik maar genoeg wil. En dus verwacht ik van mezelf dat ik me nog meer inspan bij het nastreven van succes …

 

Vrijgezel 4 (de Emotiezoeker):

VERLEIDING: De hele dag door streef ik naar echtheid en authenticiteit.
VERMIJDING: Dat doe ik door de hele dag te voorkomen dat ik alledaags (precies hetzelfde als de mensen om mij heen, oftewel een grijze muis) ben.
VERDEDIGING: Doordat ikzelf aan hoge eisen moet voldoen voordat ik mezelf “echt” of “authentiek” noem, loop ik ondanks al mijn vluchtpogingen toch al gauw weer tegen mijn eigen onechtheid (alledaagsheid) aan. Ik probeer me dan meteen te onderscheiden, door te laten zien hoe echt en authentiek ik ben, en hoe goed ik mensen bij hun gevoel (of kern/essentie) kan brengen.
VERSLAVING: Vervolgens geef ik mezelf op m’n kop dat ik ondanks al mijn pogingen toch weer tegen mijn eigen alledaagsheid ben aangelopen. Vooral omdat ik ervan overtuigd ben dat ik anders ben dan de mensen om me heen. En dus verwacht ik van mezelf dat ik me nog meer inspan bij het nastreven van echtheid en authenticiteit …

 

Vrijgezel 5 (de Feitenzoeker):

VERLEIDING: De hele dag door streef ik naar onafhankelijkheid: van mensen, van dingen en vooral van emoties.
VERMIJDING: Dat doe ik door de hele dag te voorkomen dat ik afhankelijk word van iets of iemand.
VERDEDIGING: Doordat ikzelf aan hoge eisen moet voldoen voordat ik mezelf “onafhankelijk” noem, loop ik ondanks al mijn vluchtpogingen toch al gauw weer tegen afhankelijkheid aan. Ik probeer mezelf dan meteen terug te trekken (op een andere plek of in mijn hoofd), zodat ik kan nadenken hoe ik weer onafhankelijk word.
VERSLAVING: Vervolgens geef ik mezelf op m’n kop dat ik ondanks al mijn pogingen toch weer tegen afhankelijkheid ben aangelopen. Vooral omdat ik al zo weinig tijd en energie heb. En dus verwacht ik van mezelf dat ik me nog meer inspan bij het nastreven van onafhankelijkheid …

 

Vrijgezel 6 (de Veiligheidzoeker):

VERLEIDING: De hele dag door streef ik naar veiligheid en zekerheid.
VERMIJDING: Dat doe ik door de hele dag onzekerheid te voorkomen over wat er gaat gebeuren en over hoe ik daar mee om moet gaan. Als ik me namelijk onzeker voel, dan voel ik me onveilig.
VERDEDIGING: Doordat ikzelf aan hoge eisen moet voldoen voordat ik mezelf “veilig” noem, loop ik ondanks al mijn vluchtpogingen toch al gauw weer tegen onveiligheid (onzekerheid) aan. Ik probeer dan meteen mijn omgeving de schuld te geven van mijn onzekerheid, zodat ik niet stil hoef te staan bij de mogelijkheid dat ik uit mezelf onzeker ben.
VERSLAVING: Vervolgens geef ik mezelf op m’n kop dat ik ondanks al mijn pogingen toch weer tegen onzekerheid ben aangelopen. Vooral omdat ik niemand wil laten merken dat ik bang ben. En dus verwacht ik van mezelf dat ik me nog meer inspan bij het nastreven van veiligheid en zekerheid …

 

Vrijgezel 7 (de Plezierzoeker):

VERLEIDING: De hele dag door streef ik naar plezier.
VERMIJDING: Dat doe ik door de hele dag pijn (verplichtingen, beperkingen en onprettige gevoelens) te voorkomen.
VERDEDIGING: Doordat dingen in mijn binnenwereld en buitenwereld aan hoge eisen moeten voldoen voordat ik hen “plezierig” noem, loop ik ondanks al mijn vluchtpogingen toch al gauw weer tegen pijn aan. Ik probeer dan meteen verklaringen te bedenken die mijn pijn verzachten en mij geruststellen.
VERSLAVING: Vervolgens geef ik mezelf op m’n kop dat ik ondanks al mijn pogingen toch weer tegen pijn ben aangelopen. Vooral omdat het leven al veel te kort is om alle leuke dingen te ervaren die ik wil. En dus verwacht ik van mezelf dat ik me nog meer inspan bij het nastreven van plezier …

 

Vrijgezel 8 (de Krachtzoeker):

VERLEIDING: De hele dag door streef ik ernaar om krachtig en sterk te zijn.
VERMIJDING: Dat doe ik door de hele dag kwetsbaarheid (invloed van mijn omgeving) te voorkomen.
VERDEDIGING: Doordat ikzelf aan hoge eisen moet voldoen voordat ik mezelf “krachtig” en “sterk” noem, loop ik ondanks al mijn vluchtpogingen toch al gauw weer tegen kwetsbaarheid aan. Ik probeer dan meteen te ontkennen dat ook maar iets of iemand invloed op mij heeft.
VERSLAVING: Vervolgens geef ik mezelf op m’n kop dat ik ondanks al mijn pogingen toch weer tegen kwetsbaarheid ben aangelopen. Vooral omdat dit me energie kost in plaats van oplevert. En dus verwacht ik van mezelf dat ik me nog meer inspan bij het nastreven van kracht …

 

Vrijgezel 9 (de Rustzoeker):

VERLEIDING: De hele dag door streef ik naar rust en harmonie.
VERMIJDING: Dat doe ik door de hele dag onrust en conflicten te voorkomen: zowel in mijn binnenwereld als in mijn buitenwereld.
VERDEDIGING: Doordat ikzelf en mijn omgeving aan hoge eisen moeten voldoen voordat ik hen “rustig” en “harmonieus” noem, loop ik ondanks al mijn vluchtpogingen toch al gauw weer tegen onrust en conflicten aan. Ik probeer dan meteen de situatie te relativeren, en gevoelens van mezelf en anderen af te vlakken.
VERSLAVING: Vervolgens geef ik mezelf op m’n kop dat ik ondanks al mijn pogingen toch weer tegen onrust en conflicten ben aangelopen. Vooral omdat ik mijn mening en behoeftes niet wil uiten. En dus verwacht ik van mezelf dat ik me nog meer inspan bij het nastreven van rust en harmonie …

 

Wat voor soort vrijgezel ben jij?

 

 
 
In blog Als vrijgezel ken je jezelf maar voor 5 procent werd uit de doeken gedaan dat je jezelf als vrijgezel waarschijnlijk maar voor 5 procent kent.
En deze blog geeft jou een eerste indruk welk soort vrijgezel jij weleens zou kunnen zijn.
Als je weet welk soort vrijgezel je bent, dan weet je automatisch hoe jij alles ervaart, doet en zegt, en welke kijk jij hebt op jezelf, je omgeving en het (vrijgezellen)leven.
Daardoor begrijp je onder andere beter waarom bepaalde momenten moeilijk voor jou zijn, en kun je makkelijker een manier vinden om met jouw moeilijke momenten om te gaan.

Elke vrijgezel heeft behoeftes, en één van deze behoeftes is het allergrootst (zie ook mijn blog De sleutel èn oplossing voor elk moeilijk moment: jouw verborgen basisbehoefte).
Welke behoefte dat voor jou is (jouw basisbehoefte) kun je achterhalen door jezelf af te vragen wat jij het allerliefst 24 uur per dag en 7 dagen per week wilt, en waar jij alles voor over hebt.
Volgens het V-cirkelmodel (een verdieping van het Enneagram) blijken er in de praktijk maar 9 behoeftes te zijn die mensen het allerliefst willen vervullen. Welke van deze 9 behoeftes jouw basisbehoefte is, bepaalt welk soort vrijgezel jij bent.

In welk soort vrijgezel hieronder herken jij jezelf het meest?
Als extra check of jij dit inderdaad bent, kun je ook nog even kijken in mijn blogs 9 soorten moeilijke momenten en 9 soorten omgang met moeilijke momenten.
Wat waarschijnlijk jouw grootste kwaliteiten zijn, kun je lezen in Wat zijn jouw grootste kwaliteiten?.
Wat waarschijnlijk jouw grootste valkuilen zijn, kun je zien in Wat zijn jouw grootste valkuilen?.
En wat waarschijnlijk jouw grootste uitdagingen zijn, staat in Wat zijn jouw grootste uitdagingen?.
In welke vicieuze cirkel jij waarschijnlijk de hele dag door ronddraait tijdens het vervullen van jouw basisbehoefte (verleiding), wordt uitgelegd in In welke vicieuze cirkel zit jij de hele dag?.

 

Vrijgezel 1 (de Zelfperfectiezoeker):

De hele dag door streef ik ernaar om voor de volle 100 procent aan mijn eigen normen en waarden te voldoen.
Daarbij zie ik steeds in één oogopslag wat ik beter had kunnen zeggen of doen …

 

Vrijgezel 2 (de Onmisbaarheidzoeker):

De hele dag door streef ik ernaar om een verschil te maken voor andere mensen, zonder dat ik zelf iemand nodig heb.
Daarbij voel ik steeds zonder woorden aan wat mensen nodig hebben …

 

Vrijgezel 3 (de Succeszoeker):

De hele dag door streef ik ernaar om doelen te bereiken en om prestaties te leveren die mij erkenning op kunnen leveren.
Daarbij verplaats ik mezelf steeds in de mensen die ik hiervoor nodig heb …

 

Vrijgezel 4 (de Emotiezoeker):

De hele dag door streef ik ernaar om authentiek, intens gevoelig en speciaal te zijn.
Daarbij vergelijk ik mezelf steeds met andere mensen …

 

Vrijgezel 5 (de Feitenzoeker):

De hele dag door streef ik ernaar om zelfstandig, objectief en redelijk te zijn.
Daarbij ga ik steeds zuinig om met mijn tijd, energie, ruimte en geld …

 

Vrijgezel 6 (de Veiligheidzoeker):

De hele dag door streef ik ernaar om me veilig en zeker te voelen.
Daarom bereid ik mezelf voor op alles wat er in theorie mis zou kunnen gaan, en zoek ik steeds aansluiting bij andere mensen …

 

Vrijgezel 7 (de Plezierzoeker):

De hele dag door streef ik ernaar om zoveel mogelijk leuke dingen te doen in de tijd die ik heb.
Daarbij houd ik steeds alle leuke opties zoveel en zo lang mogelijk open …

 

Vrijgezel 8 (de Krachtzoeker):

De hele dag door streef ik ernaar om mezelf energiek en sterk te voelen.
Daarbij houd ik de touwtjes steeds zelf in handen, zodat ik niet benadeeld kan worden en er geen misbruik van mij gemaakt kan worden …

 

Vrijgezel 9 (de Rustzoeker):

De hele dag door streef ik ernaar om de rust in mijn binnen- èn buitenwereld te bewaren.
Daarom probeer ik alles en iedereen even belangrijk te maken, en steeds iedereen tevreden te houden …