Waarom trek ik toch steeds een ‘foute’ man of vrouw aan?

 

 
 
Van diverse vrijgezellen krijg ik de vraag: “Waarom trek ik toch steeds een dominante, oneerlijke, controlerende, beperkende, agressieve en ‘foute’ man aan, die in het begin zo lief is?”.
En uiteraard had dit ook de vraag kunnen zijn: “Waarom trek ik toch steeds een dominante, oneerlijke, controlerende, beperkende, agressieve en ‘foute’ vrouw aan, die in het begin zo lief is? “.

Uiteraard wil jij als Bewuste Ik geen dominante, oneerlijke, beperkende, controlerende, agressieve en ‘foute’ man.
En een ontmoeting met zo’n man kan jou veel ellende en pijn bezorgen. Daarover bestaat geen enkele twijfel.
Tegelijkertijd bepaalt in mijn ogen niet jouw Bewuste Ik maar jouw Onbewuste Ik welke mensen en welke gebeurtenissen jij aantrekt.
Met je “Onbewuste Ik” bedoel ik het deel van jezelf waar jij je nog niet (helemaal) bewust van bent.
En je Onbewuste Ik kiest er blijkbaar voor om jou regelmatig met zulke mannen in contact te brengen.

Niet om jou te straffen of omdat ze een hekel aan jou heeft. Integendeel! Want ze wil niets liever dan dat jij als Bewuste Ik zo goed mogelijk kunt overleven.
Maar omdat dit voor haar de enige manier is om jou te laten zien wat er in haar omgaat.
Net als jij wil ze graag gezien, gehoord, begrepen, erkend en gewaardeerd worden.
En omdat jij je niet van haar bewust bent, probeert ze zich via je buitenwereld aan jou te laten zien.
Net zolang tot je met haar de dialoog aangaat.

Eén mogelijkheid is dat zo’n foute man een flink uitvergrote spiegel is van wat je onbewust op kleine schaal met jezelf doet.
Dat je onbewust bijvoorbeeld eerst ook altijd even lief tegen jezelf doet. Maar dat je dan al gauw jezelf in de gaten houdt, onder controle houdt, boos toespreekt of inperkt.
Of dat je bijvoorbeeld onbewust van mensen houdt die ingaan tegen de maatschappij, tegen wat hoort, tegen burgerlijkheid of truttigheid, of tegen grijze muizen. En dan kan het zijn dat je onbewust van jezelf eist dat je altijd rebels bent, en dat je boos op jezelf wordt zodra je bij jezelf merkt dat jij je aanpast aan andere mensen.
Een manier om er achter te komen of zo’n soort man inderdaad een onbewuste spiegel voor jou is, is om ongecensureerd op te schrijven wat je zo’n soort man allemaal verwijt.
En om dan overal in die tekst “hij” te vervangen door “ik”, en eerlijk te kijken wat je dan op kleinere schaal bij jezelf herkent.
Mocht je dit gaan doen, neem daar dan uitgebreid de tijd voor, want dit kan aardig confonterend zijn.

Ook, of daarnaast, zijn er nog allerlei andere mogelijkheden.
Ik noem ze even kort en als jullie erom vragen ga ik volgende keren wel dieper in op een of meer van die mogelijkheden:

 1. Je Onbewuste Ik wil graag zichzelf en andere mensen verbeteren, en trekt daarom steeds mensen aan die ‘fout’ zijn.
 2. Je Onbewuste Ik wil graag een verschil maken in het leven van andere mensen, en trekt daarom steeds mensen aan die persoonlijk, maatschappelijk of sociaal gezien in de problemen zitten.
 3. Je Onbewuste Ik wil graag succesvol zijn, en probeert een succes te maken van relaties met moeilijke mensen.
 4. Je Onbewuste Ik wil graag intense emoties voelen, omdat ze vindt dat ze dan pas echt leeft. Daarom trekt ze steeds mensen aan die intense emoties bij je oproepen.
 5. Je Onbewuste Ik wil graag zelfredzaam zijn en alles wat je in je buitenwereld doet zorgvuldig voorbereiden en plannen. Daarom trek je steeds mannen aan die eveneens zelfredzaam zijn en graag controle over hun buitenwereld willen.
 6. Je Onbewuste Ik is ontzettend objectief en verstandelijk, maar verlangt diep in haar hart ook erg naar contact met haar subjectieve oordelen, meningen en emoties. Daarom trekt ze steeds mannen aan die door die objectiviteit heen kunnen breken, en oordelen, meningen en emoties oproepen.
 7. Je Onbewuste ik voelt zich onveilig, angstig en onzeker. Daarom trekt ze steeds mannen aan die heel sterk, zeker en onbevreesd zijn, en daarin kunnen doorschieten.
 8. Je Onbewuste Ik vind het heel leuk om het voor iedereen licht en luchtig te houden, en om mensen op te beuren. Daarom trekt ze steeds mensen aan die het zwaar hebben, of die zich vaak serieus, somber of verdrietig voelen.
 9. Je Onbewuste Ik is alleen bezig met plezier maken en lol trappen, maar verlangt er diep in haar hart ook erg naar om haar eigen pijn serieus te nemen. Daarom trekt ze steeds mensen aan die herinneringen aan haar eigen onverwerkte pijn en pijn in het hier-en-nu bij haar oproepen.
 10. Je Onbewuste Ik wil zich sterk en krachtig voelen, en zich door niets en niemand laten tegenhouden. Daarom trekt ze steeds mensen aan die een flink weerwoord geven, die zich niet gauw gewonnen geven, die een confrontatie en (woorden)strijd niet schuwen, die tegenwicht durven te geven en die aan jou gewaagd zijn.
 11. Je Onbewuste Ik houdt zich continu in om maar geen onrust en conflicten in de buitenwereld op te roepen. Maar ze verlangt er diep in haar hart ook erg naar om zichzelf ongecensureerd te uiten en te laten zien. Daarom trekt ze steeds mensen aan die haar met hun woorden en daden dwingen om profiel aan te nemen en grenzen aan te geven.

In de loop van de tijd kun je gaan merken dat je nog steeds zo’n soort man aantrekt, maar dat hij steeds minder onweerstaanbaar wordt voor je Bewuste Ik.
Dat betekent in mijn ogen dat er in je binnenwereld iets begint te verschuiven, en dat je bewust en onbewust steeds meer doorkrijgt dat zo’n man niet voor jou werkt.
Maar pas als dat soort mannen helemaal niet meer op je pad verschijnt, is je Onbewuste Ik er volledig van overtuigd dat zo’n soort man jou niets oplevert.
En om dat stadium te bereiken is het noodzakelijk om als Bewuste Ik eerlijk en respectvol in gesprek te gaan met je Onbewuste Ik over haar gehechtheid (of beter gezegd: verslaving) aan zo’n soort man …

 

Hoe je onbewust mensen blijft aantrekken met wie je bewust niets te maken wil hebben

 

 
 
Loop jij in je relaties of in je werk regelmatig tegen dezelfde soort mensen aan? Tegen mensen die je relaties, je werk of zelfs je leven lijken te vergallen? Bijvoorbeeld narcistische, dominante, egoïstische, starre, gesloten, agressieve, onvoorspelbare, saaie, arrogante, betweterige, betuttelende, afstandelijke, te kritische, denigrerende, te verstandelijke of te emotionele mensen?

Dan zit er vrijwel zeker in je binnenwereld een bepaald gevoel, een bepaalde gedachte of een bepaalde eigenschap waardoor je dit soort mensen onbewust maar blijft aantrekken.
Hoe verschrikkelijk je het bewust ook vindt om met dat soort mensen in aanraking te komen.

Je kunt er bijvoorbeeld onbewust van overtuigd zijn dat alle mannen/vrouwen/mensen onbetrouwbaar zijn, tekort schieten of het slecht met je voor hebben. Doordat je daar zo rotsvast van overtuigd bent, vind je het onbewust zinloos om op zoek te gaan naar mensen die anders zijn. Want die mensen bestaan in jouw beleving niet, of in ieder geval niet in je directe omgeving. En dus wordt die beperkende gedachte een zelf vervullende profetie.

Het kan ook zijn dat je onbewust erg bang bent om een bepaald soort mannen/vrouwen/mensen tegen te komen. Je ziet door die angstgevoelens dan ook regelmatig in je hoofd dat soort mensen voor je en hoe ze je leven zouden kunnen ruïneren. Als het tegenzit neem je zelfs alle mogelijke ontmoetingsscenario’s door en hoe je daarin zou kunnen reageren.
Alles waar je veel aandacht aan geeft, maak je groter en trek je aan. Denk je veel aan kansen en mogelijkheden, dan trek je die aan. Denk je veel aan risico’s, gevaren en bedreigingen, dan trek je die aan.

Een andere mogelijkheid is dat je onbewust twijfels hebt of een relatie of een baan wel echt iets voor je is. En zolang dat gevoel van twijfel blijft, zul je partners of leidinggevenden blijven aantrekken die onbewust ook twijfelen of jij wel de juiste partner of werknemer voor hen bent.

Wat ook kan is dat mensen aan wie jij je erg irriteert, en met wie je absoluut niets te maken wilt hebben, jou onbewust aan een irritante eigenschap van jezelf doen herinneren.
Ze hebben dan een ver doorgeschoten variant van een karaktereigenschap van jezelf die je niet accepteert.

Ook is het mogelijk dat je in je jeugd onbewust en (in)direct de strijd met je ouders bent aangegaan en ervan overtuigd bent dat je toen het onderspit gedolven hebt.
Je kunt door die gedachte dan onbewust mensen blijven aantrekken die iets weg hebben van (een van) je ouders.
Zodat je die strijd nog eens dunnetjes over kunt doen, en er dit keer hopelijk wel als winnaar uit kunt komen.

Zodra je weet welk gevoel, welke gedachte of welke eigenschap jou in de weg staat, kun je zo met dat gevoel, die gedachte of die eigenschap om leren gaan dat je onbewust weer andere soorten mensen gaat aantrekken.
Blijf je in plaats daarvan geloven dat het puur toeval is dat je zulk soort mensen blijft tegenkomen, en besteed je dan ook geen aandacht aan je eigen binnenwereld, dan blijf je hen de rest van je leven tegenkomen. Met alle vervelende gevolgen van dien.

Om er achter te komen welk gevoel, welke gedachte of welke eigenschap ervoor zorgt dat je iemand aantrekt die je niet wil aantrekken, is het nodig om de dialoog met jezelf aan te gaan.
Ga voor jezelf eens alle bovengenoemde mogelijkheden bij langs en spreek met jezelf door welke daarvan spelen.
Heb jij zulke overtuigingen, angsten, twijfels, karaktereigenschappen (in een lichtere vorm) of jeugdervaringen?
En overleg dan met jezelf hoe je die overtuigingen kunt bijstellen (verdieping 4), die angsten kunt loslaten (verdieping 4), die twijfels kunt loslaten (verdieping 3), die karaktereigenschappen kunt accepteren (verdieping 6) en/of hoe je die jeugdervaringen kunt verwerken (verdieping 3).

 

Hoe je onbewust je lichaam zo blokkeert dat je nog maar weinig energie overhoudt

 

 
Als persoon heb jij allerlei behoeftes. Maar als lichaam mag je die van jezelf niet allemaal bevredigen.
Je lichaam mag van jou bepaalde dingen niet doen en niet zeggen, om bepaalde risico’s (bijvoorbeeld op falen of afwijzing) te voorkomen.
En je lichaam moet van jou bepaalde dingen doen en zeggen om jezelf te verdedigen tegen oncomfortabele gebeurtenissen (bijvoorbeeld zich beheersen, zich aanpassen, zich verontschuldigen of zich terugtrekken).

Onbewust blokkeer je jouw lichaam dan ook met allerlei geboden (“Je moet …”) en verboden (“Je mag niet”).
En het kost jou zonder dat je het doorhebt veel energie om de hele dag door je lichaam tegen te houden en tot dingen te dwingen. Energie die je niet meer kunt stoppen in je dagelijkse leven. Waardoor het kan lijken alsof je elke dag te weinig energie hebt om je zelfstandig te kunnen redden.
Door allerlei gebeurtenissen te vermijden en af te weren, blijft bovendien een (groot) deel van jouw leven ongeleefd: je doet geen dingen meer waarbij de kans op risico’s te groot is of waarbij het nodig is om (een beetje) uit je comfortzone te stappen. Daardoor bevredig jij je behoeftes slechts gedeeltelijk, of ontzeg jij je zelfs bepaalde behoeftes. Met als gevolg dat je minder dingen doet die jou energie geven en dat je minder levenslust hebt.

Op de eerste verdieping van je vrijgezellenleven mag jouw lichaam alleen dingen doen die geen risico voor je overleving zijn, of waarbij jij je op alle mogelijke scenario’s voorbereid hebt.
Je houdt je lichaam steeds tegen, en trekt jezelf uit angst of onzekerheid het liefst terug in je binnenwereld. Het kost je dan al veel energie om je op je lichaam en buitenwereld te concentreren. En nog meer energie om je continu voor te bereiden op alles wat er mis kan gaan.
Of je dwingt je lichaam om zo hard te werken om te overleven, dat je jezelf opoffert en jezelf alle pleziertjes ontzegt. Je lichaam raakt uitgeput en na verloop van tijd ligt een burn-out op de loer.

Op de tweede verdieping mag jouw lichaam alleen aangename dingen doen. Ook moet jouw lichaam stoppen met dingen zodra ze onaangenaam worden of aan de lopende band leuke dingen doen.
Je krijgt in eerste instantie veel energie van de leuke dingen die je doet. Maar je gejaagdheid, je ongeduld, je opgekropte pijn, je genegeerde verplichtingen en je uit de hand gelopen problemen vergen vervolgens alsnog veel energie.

Op de derde verdieping mag jouw lichaam zich bepaalde gebeurtenissen uit het verleden niet meer herinneren, en het onderdrukken van die herinneringen kost jou ongemerkt de hele dag door veel energie.
Je lichaam moet de behoeftes van andere mensen vervullen. Zodat er niet of nauwelijks meer energie overblijft voor de vervulling van je eigen behoeftes. En op den duur geef je jezelf leeg.
Of je lichaam moet van jou aan de lopende band doelen bereiken. Op den duur wordt je daardoor bekaf en brand je op.

Op de vierde verdieping van je vrijgezellenleven mag jouw lichaam geen dingen doen waar jij een negatief oordeel over hebt. En dwing jij je lichaam continu om aan je normen te voldoen. Je wordt steeds zo geleefd door je oordelen en normen dat er nog nauwelijks dingen overblijven waar je energie van krijgt.
Of je vindt alles best en maakt alles even onbelangrijk. Waardoor er niets meer overblijft waar je voor wil gaan en wat jou energie geeft.
Op de vijfde verdieping mag jouw lichaam geen dingen doen of zeggen die onrust en conflicten in je buitenwereld kunnen oproepen. Je houdt je lichaam steeds tegen en wordt op den duur futloos.
Of je lichaam mag zich van jou door niets en niemand meer laten tegenhouden. Je overschat je draagkracht en laat je lichaam over haar grenzen gaan. Waardoor je op den duur ziek kunt worden, blessures kan krijgen of opgebrand kan raken. Ook creëer je dan vaak weinig draagvlak in je omgeving, zodat je veel energie kwijt bent aan de weerstand en emoties van andere mensen.

 

Door welke comfortbril kijk jij naar je (vrijgezellen)leven?

 

 
 
Zonder dat je het doorhebt kijk je elk moment van de dag met een bepaalde mentale bril naar jezelf, je omgeving en je (vrijgezellen)leven.
Bepaalde situaties wil je wel en keur je goed. En andere situaties wil je juist niet en keur je af.
Elke keer dat je deze bril opzet beoordeel je, oordeel je en veroordeel je. Ben je de ene keer tevreden en de andere keer weer ontevreden. En blijf je continu in je comfortzone zitten.
Hoe langer en hoe vaker je deze bril afzet, hoe meer je alles en iedereen kunt aanvaarden, en hoe meer innerlijke vrede, tevredenheid en keuzevrijheid je voelt.

Net als een bril die je bij de opticien kunt krijgen, heeft je mentale bril 2 brilleglazen. Door het rechterglas van je mentale bril heen zie je alle comfortabele kanten van een situatie. En door het linkerglas heen alle oncomfortabele kanten van een situatie. Door beide brilleglazen tegelijk zie je dus hoe comfortabel je een bepaalde situatie vindt.
Wat je precies met comfortabel bedoelt, hangt af van wat voor iemand je bent. Comfortabel kan voor jou zijn: veilig (bruin), plezierig (geel), succesvergrotend (rood), harmonieus / rustig (wit), krachtgevend / energiegevend (oranje), onafhankelijkheid bevorderend / redelijk (blauw), authentiek / intens (paars), juist / goed (groen) of toevoegend / bijdragend (roze).
De praktijk wijst uit dat we als mens alleen deze 9 varianten van “comfortabel” kennen. In totaal zijn er dus 9 soorten persoonlijke brillen, elk met hun eigen kleur.
Met bijvoorbeeld een rode bril op kijk je de hele dag door alleen of jijzelf en je omgeving jouw succes vergroten of verkleinen. En met een witte bril op kijk je de hele dag door alleen of jijzelf en je omgeving wel of niet voor rust en harmonie zorgen. Daarom noem ik deze mentale bril: jouw comfortbril.

Eén van de twee brilleglazen van je comfortbril is dun: je kunt er makkelijk doorheen kijken en dingen zien. Het andere brilleglas is dik: het kost je moeite om er doorheen te kijken en om dingen te zien.
Het kan zijn dat het rechterglas van je comfortbril dun is: dat je het altijd makkelijker vindt om comfortabele kanten van een situatie onder ogen te zien dan oncomfortabele kanten.
Maar dat hoeft niet: als je eerder verschillen ziet dan overeenkomsten, eerder risico’s dan kansen, en eerder wat er ontbreekt dan wat er wel is, dan zie je ook eerder wat je oncomfortabel vindt dan wat je comfortabel vindt. En in dat geval is het linkerglas van je comfortbril dun.

Je zou verwachten dat je in de ene situatie de ene kleur comfortbril opzet (bijvoorbeeld een blauwe bril om te zien hoeveel iets of iemand je onafhankelijkheid bevordert) en in een andere situatie weer een andere kleur comfortbril (bijvoorbeeld een roze bril om te zien hoeveel iets of iemand toevoegt/bijdraagt aan het leven van anderen).
Maar in de praktijk blijkt opvallend genoeg dat we ons hele leven lang dezelfde mentale bril blijven dragen. Dat we vanaf onze geboorte aan dezelfde comfortbril gehecht blijven.
Met het woord “comfortabel” bedoel je onbewust altijd slechts 1 van de 9 varianten (bijvoorbeeld “plezierig”). Deze variant is het allerbelangrijkst voor jou en dat blijft zo. Maar in de loop van je leven kun je wel andere varianten steeds meer gaan waarderen, en dus steeds comfortabeler gaan vinden (zoals “harmonieus / rustig”).
In de loop van de tijd kunnen er dus wel stippen met andere kleuren op je comfortbril verschijnen, maar de hoofdkleur van je bril blijft altijd hetzelfde.

In het montuur van je comfortbril zitten alle meningen en oordelen verstopt die je over alles en iedereen hebt.
Hoe meer meningen en oordelen je hebt over jezelf, je omgeving en je leven, hoe zwaarder je montuur, en dus ook je bril, aanvoelt. Je kunt je dan gaan storen en ergeren aan de manier waarop je tegen alles en iedereen aankijkt.
Hoe minder meningen en oordelen je hebt over jezelf, je omgeving en je leven, hoe lichter je montuur aanvoelt. Door open te leren staan voor alle ervaringen, en in de loop van de tijd al je meningen en oordelen te neutraliseren, blijft er steeds minder van je montuur over. Tot je montuur verkruimelt en uit elkaar valt, en je comfortbril van je neus afglijdt. Vanaf dat moment ben je bevrijd van je comfortbril en zie je elke situatie zoals die werkelijk is. Zonder ‘m nog door je eigen comfortbril te laten filteren, kleuren en vertekenen …

 

Als vrijgezel ken je jezelf maar voor 5 procent

 

 
 
Als vrijgezel heb je al behoorlijk wat levenservaringen achter de rug. En hoe meer levenservaringen je opdoet, hoe beter je jezelf leert kennen. Je kent jezelf inmiddels dan ook al behoorlijk goed. Toch?
Nou, om eerlijk te zijn: Nee.
Alles wat je al van jezelf weet, is ongeveer 5 procent van alles wat er over jezelf te weten valt. En alles wat je in de toekomst nog over jezelf te weten gaat komen valt waarschijnlijk ook nog steeds binnen diezelfde 5 procent.

Ga maar na. Weet jij:

 • Waarom en wanneer je verliefd wordt op mensen?
 • Waarom je de emoties voelt die je voelt?
 • Waarom je de meningen en overtuigingen hebt die je hebt, en waar ze vandaan komen?
 • Waarom je doet wat je doet, en waarom op die manier?
 • Waarom je zegt wat je zegt, en waarom op die manier?
 • Waarom je nalaat wat je nalaat?
 • Waarom je regelmatig in dezelfde soort reacties terecht komt?
 • Waarom je in situaties vaak op dezelfde soort manier reageert?
 • Waarom je het karakter hebt dat je hebt?.
 • Waarom je nieuwe voornemens vaak niet van de grond komen?
 • Waarom je bij nieuwe stappen in je ontwikkeling regelmatig weer terugvalt?
 • Wat je allergrootste behoefte is?
 • Wat je allergrootste angst?
 • Wat je allergrootste passie is?
 • Wat je levensdoel is?

Terwijl er altijd een heel duidelijke reden is waarom je bent wat je bent, doet wat je doet, nalaat wat je nalaat, denkt wat je denkt, voelt wat je voelt, vindt wat je vindt, verlangt wat je verlangt, en haat wat je haat. En diep van binnen ken je die reden heel goed.
Dat klinkt misschien als een tegenspraak: eerst zeg ik dat je maar 5 procent van jezelf kent, en dan dat je diep van binnen precies weet hoe je in elkaar zit. Maar dat is het niet.
Je kunt jezelf namelijk op elk moment van de dag haarfijn beschrijven alsof je jezelf van buiten ziet en hoort: hoe je eruit ziet, wat je aan hebt, wat je doet, wat je zegt en wat je nalaat. En door naar binnen te kijken, lukt het ook nog wel om een beetje aan te geven hoe jij je voelt, wat je wil en wat je vindt. Je bent je dus goed bewust van je gedrag. En in dat opzicht ken je jezelf goed.
Tegelijkertijd ben je onbewust altijd heel berekenend bezig: bij alles wat je doet en ervaart, controleer je of het je dichter bij je verleiding (je allergrootste behoefte) brengt, of verder weg bij je vermijding (je allergrootste angst). En onbewust laat je alleen die dingen gebeuren die jou zoveel mogelijk van je verleiding en zo min mogelijk van je vermijding opleveren. Tot verliefd worden aan toe. Omdat dit voortdurende proces achter de schermen gebeurt (net als de aansturing van je lichaam) ben jij je er niet van bewust. En door je te verdiepen in dit onbewuste proces, gaat er een hele nieuwe wereld voor je open: je ontdekt waarom je bent zoals je bent, en waarom je leeft zoals je leeft. En dat is de 95 procent zelfkennis en zelfinzicht waar jij je op dit moment nog niet of nauwelijks bewust van bent.

Die ontbrekende 95 procent zelfkennis en zelfinzicht ligt als een volledig nieuw vakantiegebied op je te wachten. En het is helemaal aan jou of en wanneer je deze reis naar jezelf wil gaan maken.
Als vrijgezel zit je in een bevoorrechte positie. Je vrijgezellenleven is namelijk de meest ideale periode in je leven om deze reis te ondernemen.
Zodra je een relatie hebt, houd je grofweg nog maar een derde van je tijd over voor jezelf: een derde van je tijd besteed je aan je partner, en een derde aan het in stand houden en verbeteren van jullie gezamenlijke relatie. En bij eventuele kinderen blijft er van die tijd voor jezelf nog maar een fractie over.
Kies je ervoor om deze vakantiereis in je binnenwereld aan te gaan, dan levert jou dat een flinke dosis zelfkennis en zelfinzicht op. Daardoor weet je wat je aan jezelf hebt, en waar je met jezelf aan toe bent. Je gaat jezelf vertrouwen. Ook krijg je begrip voor jezelf, en ga je jezelf accepteren zoals je bent. In je eigen gezelschap zijn wordt dan een feest. En daar heb je niet alleen profijt van in je vrijgezellenleven, maar ook in een eventuele nieuwe relatie …

 

De oorzaak van al jouw mislukkende voornemens

 

 
 
In jouw (vrijgezellen)leven tot nu toe heb jij jezelf allerlei dingen voorgenomen. En er zullen vast nog allerlei voornemens volgen. Op Nieuwjaarsdag die nu al steeds dichterbij komt, op momenten dat jij nieuwe ideeën opdoet, en op momenten dat jij met wat dan ook vastloopt.
Op het moment dat jij jezelf iets voorneemt sta je er helemaal achter en laat jij je dankzij jouw enthousiasme door niets en niemand tegenhouden. En verschillende voornemens realiseer jij ook.
Maar met andere voornemens lijkt het maar niet te vlotten: hoe jij je ook inspant en hoe vaak jij het ook opnieuw probeert, telkens val je weer terug in jouw oude gedrag. En dat is erg irritant en frustrerend.
Denk bijvoorbeeld aan: meer sporten, op tijd naar bed gaan, gezonder eten, meer aan het huishouden doen, stoppen met roken, afvallen, anders met een bepaalde situatie omgaan, vriendelijker reageren, assertiever doen, het eerder uitmaken, later met seks beginnen enzovoort.

 

Een verschil van mening tussen jou als bewustzijn en jouw onderbewustzijn

Hoe kan het nou dat bepaalde voornemens gewoon echt niet van de grond komen?
Dat komt door een deel van jouzelf dat jij nog niet goed kent: jouw onderbewustzijn.
Met jouw bewustzijn neem jij je voor om iets te doen of te zeggen omdat jij daar in jouw ogen baat bij hebt. Jouw bewustzijn is het deel van jouw geest waarmee jij je bewust bent van jouw lichaam en van jouw omgeving.
Maar jouw onderbewustzijn kan daar heel anders over denken: die kan haar vraagtekens hebben of het wel echt goed voor jou is. Jouw onderbewustzijn is het deel van jouw geest dat jouw lichaam aanstuurt en dat jouw karakter bepaalt.
Jij als bewustzijn bent de kapitein van jouw lichaam. Maar jouw onderbewustzijn is de stuurman van jouw lichaam, en bepaalt dan ook uiteindelijk wat jouw lichaam doet en zegt. Terwijl jij dus met jouw bewustzijn denkt “Ik ga vanaf nu rechtsaf”, kan jouw onderbewustzijn jou consequent linksaf laten gaan.

 

Wat willen jij als bewustzijn en jouw onderbewustzijn dan precies?

Als er van jouw voornemens niet veel terecht komt, wil jij als bewustzijn dus iets anders dan jouw onderbewustzijn.
Laten we daarom eens kijken wat jullie allebei dan precies willen.
Als bewustzijn heb jij 9 behoeftes:

 1. Veiligheid
 2. Plezier
 3. Succes
 4. Harmonie
 5. Kracht
 6. Onafhankelijkheid
 7. Echtheid
 8. Zelfperfectie
 9. Nodig zijn

En als bewustzijn kan jij je voornemen om een willekeurige behoefte in dit rijtje te vervullen.
Maar jouw onderbewustzijn wil alleen jouw allergrootste en allerbelangrijkste behoefte vervullen: jouw basisbehoefte. Zie ook: De sleutel èn oplossing voor elk moeilijk moment: jouw verborgen basisbehoefte
En als jouw voornemen jouw basisbehoefte niet bevredigt, dan werkt jouw onderbewustzijn niet met jou mee. Sterker nog, ze kan jou dan continu saboteren. Want alle tijd en energie die ze aan andere behoeftes van jou besteed, kan ze niet meer besteden aan jouw basisbehoefte.
Iemand met de basisbehoefte “Plezier” wil bijvoorbeeld alleen de prettige kanten van zichzelf zien en laten zien. Terwijl iemand met de basisbehoefte “Echtheid” de prettige en vooral de onprettige kanten van zichzelf wil zien en laten zien. Als jouw basisbehoefte “Plezier” is, kan jij jezelf als bewustzijn ineens voornemen om vanaf nu 100% echt te zijn. En dan is het een kwestie van tijd voordat jouw onderbewustzijn jou weer terug laat vallen in jouw oude gedrag: zoals altijd een vrolijk en blij gezicht opzetten.

 

Hoe saboteert jouw onderbewustzijn jou als bewustzijn?

Hoe saboteert jouw onderbewustzijn dan eigenlijk?
Op het moment dat jij jezelf iets voorneemt, neem jij als bewustzijn bewust een besluit waar jij achter staat. En daarmee leg jij de lat voor jouzelf een stuk hoger dan anders.
Maar dat besluit strookt niet met wat jouw onderbewustzijn voor ogen heeft. En dus haalt ze alles uit de kast om jou op allerlei manieren zover te krijgen dat jij jouw lat steeds weer een stukje lager gaat leggen. Net zo lang totdat jouw lat ongemerkt weer op precies dezelfde hoogte terecht komt als voorheen.
Welke manieren ze gebruikt, hangt af van het soort onderbewustzijn dat zij is: in totaal zijn er 9. En in volgende artikels ga ik die 9 soorten onderbewustzijn aan jou voorstellen.
Zodra jij weet welk van de 9 soorten jouw onderbewustzijn is, weet je automatisch wat jij kunt doen om jouw voornemens alsnog te laten slagen …

 

Hoe je aan iets nieuws kunt beginnen door het oude niet meer te herhalen

 

 

 
 
Als vrijgezel heb je een bewustzijn: het deel van jouw geest dat waarneemt, denkt, voelt, fantaseert en herinnert. En daarmee kun je bewust het besluit nemen om vanaf nu aan een nieuw hoofdstuk van jouw levensverhaal te beginnen.
Maar je hebt ook een onderbewustzijn: het deel van jouw geest dat je karakter bepaalt en je lichaam aanstuurt, zonder dat je dat zelf doorhebt. Dit wordt uitgelegd in blog Sinds je geboorte heb je al een Innerlijke Partner. En je onderbewustzijn doet dag in dag uit haar best om jouw allergrootste behoefte (je basisbehoefte) te vervullen. Hoe dat zit, legt blog Je Innerlijke Partner helpt je continu om je allergrootste behoefte te vervullen uit.
Daarvoor heeft ze in de loop van jouw leven haar favoriete manier ontwikkeld, die zich al in de praktijk heeft bewezen. En door die vaste manier kom je in een vicieuze cirkel terecht. Welke vicieuze cirkel dat is, kun je achterhalen in blog In welke vicieuze cirkel zit jij de hele dag?.

 
Het kan zijn dat je jezelf op een bepaald moment voorneemt om een nieuw hoofdstuk in je levensverhaal te beginnen. Bijvoorbeeld een andere woonplaats, ander werk of een andere aanpak dan anders.
Sluit dit hoofdstuk WEL aan bij je basisbehoefte, dan denkt je onderbewustzijn bij zichzelf: “Waarom zou ik een nieuw hoofdstuk uitproberen? Het oude hoofdstuk heeft tot nu toe prima gewerkt.”. En dus blijft ze in haar eigen cirkeltje ronddraaien, en blijf je het vorige hoofdstuk in jouw levensverhaal herhalen.
Sluit jouw nieuwe hoofdstuk NIET aan bij je basisbehoefte, dan zegt het onderbewustzijn tegen jouw bewustzijn: “Ja, ho eens. Dit nieuwe hoofdstuk helpt je niet om jouw allerbelangrijkste behoefte te vervullen. Dus dat gaan we niet doen.”. Jouw bewustzijn is weliswaar de kapitein van je lichaam, maar jouw onderbewustzijn is de stuurman van jouw lichaam. Met als gevolg dat jij ook nu weer achter het net vist en jouw vorige hoofdstuk blijven herhalen.
Terwijl jij dus met frisse moed bezig bent om het nieuwe hoofdstuk van jouw levensverhaal te schrijven, blijft jouw onderbewustzijn lekker op haar oude vertrouwde manier doorgaan.

 
Hoe kun je dan stoppen met het blijven herhalen van jouw vorige hoofdstuk?
Nou, door jouw onderbewustzijn met je bewustzijn in te laten zien dat dit nieuwe hoofdstuk echt helpt om jouw basisbehoefte te vervullen. En dat dit nieuwe hoofdstuk een mooie aanvulling is op het vorige hoofdstuk van jouw levensverhaal.
Zodra jouw onderbewustzijn inziet dat het klopt wat jij met je bewustzijn zegt, zet ze alles op alles om jou daarbij te helpen. En vanaf dat moment lijkt het schrijven van het nieuwe hoofdstuk van jouw levensverhaal vanzelf te gaan: de mensen, dingen en gebeurtenissen die je daarvoor nodig hebt verschijnen vanzelf op je levenspad. Zie ook blog Je Innerlijke Partner kan je helpen om grote of lastige beslissingen te nemen

 

Met een doelgericht onderbewustzijn kun je nooit ontspannen en brand je op

 

 
 
Als vrijgezel draai je (bijna) overal alleen voor op en heb je het elke dag erg druk.
Eens in de zoveel tijd heb je dan ook dringend behoefte aan ontspanning. Tenminste, dat denk je.

 

Wil jij eigenlijk wel echt ontspanning?

Jouw lichaam wil die ontspanning in ieder geval wel. En jouw bewustzijn ook: het deel van jouw geest dat de hele dag door waarneemt, denkt, voelt en beslissingen neemt. Dit is de kapitein van jouw lichaam.
Maar of jouw onderbewustzijn ook ontspanning wil, is nog maar de vraag. Jouw onderbewustzijn (ook wel “onbewuste” genoemd) is het deel van jouw geest dat alles op de automatische piloot doet, inclusief de aansturing van jouw lichaam. Ze is dan ook de stuurman van jouw lichaam.

 

Een opjuttend onderbewustzijn

Is jouw onderbewustzijn doelgericht, dan kan jij je ontspanning wel vergeten. Tijdens bijvoorbeeld het fietsen of hardlopen jaagt jouw onderbewustzijn je namelijk op om snel een bepaalde afstand af te leggen. Zelfs als jij je met jouw bewustzijn voorneemt om het dit keer nu toch echt eens rustig aan te doen. Na afloop ben je bekaf in plaats van uitgerust, en ga je vermoeid verder met de dagelijkse bezigheden die op jou liggen te wachten.
Zelfs tijdens het ‘niets doen’ zegt jouw onderbewustzijn al van te voren hoe lang jij mag blijven zitten. En als het even kan laat ze jou toch nog iets in weinig tijd doen: bijvoorbeeld het doorlezen van de krant of het checken van jouw mail, mobieltje of Facebook.

 

Het gevolg is uitputting

Het verraderlijke is dat het na afloop kan lijken alsof je weer volop energie hebt gekregen. Of dat je een bevredigend gevoel hebt overgehouden aan het halen van je doel.
Maar in werkelijkheid heb jij jezelf flink ingespannen in plaats van ontspannen. En daarna jut jouw onderbewustzijn je weer op dezelfde manier op tijdens jouw dagelijkse bezigheden.
Zodat je nooit even een moment hebt waarop je echt op adem komt, op krachten komt, je energie aanvult, en tot rust komt. En vroeg of laat komt er een moment dat je opbrandt.

 

Waarom jut ze jou op?

Jouw doelgerichte onderbewustzijn jut jou niet op omdat ze jou je ontspanning misgunt. Integendeel, ze doet het om jou te helpen.
Is ze een Krachtzoeker, dan wil ze jou uitdagen zodat je weer lekker in je energie en kracht komt. Ze stelt dan een ambitieus doel, dat op het eerste gezicht onhaalbaar is. Bijvoorbeeld een wel heel grote afstand of een wel heel krappe tijd tijdens het fietsen of hardlopen.
Is jouw onderbewustzijn een Succeszoeker, dan wil ze jou zoveel mogelijk successen bezorgen in een zo kort mogelijke tijd. Ze stelt dan een doel dat voor jou bij voorbaat al haalbaar is, maar dat voor andere mensen niet zo makkelijk haalbaar is. Bijvoorbeeld een marathon (die voor relatief weinig mensen weggelegd is) in een tijd die voor jou bij voorbaat wel haalbaar is.

 

Ga de dialoog aan met haar

Nogmaals, jouw doelgerichte onderbewustzijn heeft het goede met jou voor. Maar ondanks haar goeie bedoelingen put ze jou wel de hele dag door uit. Zodat je op een gegeven moment opbrandt, en zonder energie en kracht komt te zitten.
Door met haar de dialoog aan te gaan, gaat ze dat zelf ook inzien. Als ze een Krachtzoeker is, kun je haar leren inzien dat die ambitieuze doelen op korte termijn inderdaad energie en kracht opleveren. Maar op langere termijn juist niet.
En als ze een Succeszoeker is, kun je haar leren inzien dat ze niet is wat ze presteert. En dat ze dus niet elk moment van de dag hoeft te presteren.
En vanaf dat moment kun jij je eindelijk echt ontspannen! Lekker even helemaal niets doen en weer lekker energie bijtanken. Zodat je daarna weer met frisse moed verder kunt gaan met je bezigheden als vrijgezel …