Als we andere mensen helpen, doen we dat onbewust ook altijd om er zelf beter van te worden

 

 
 
 
Als we andere mensen helpen, dan geloven we graag dat we dat puur en alleen voor de ander doen.
Dat we puur en alleen uit liefde, genegenheid of medeleven klaar staan voor anderen, en omdat we het hen zo gunnen.

 
Maar helaas, we zijn geen van allen zo onbaatzuchtig als we denken, hopen en zouden willen: zelfs moeder Theresa was in werkelijkheid niet onbaatzuchtig.
Want hoe erg we een ander misschien ook onze hulp gunnen, we helpen onbewust ook altijd omdat we er zelf beter van worden: mensen helpen vervult altijd één of meer behoeftes van onszelf.
Het ‘bewijs’ hiervoor is het fijne en bevredigende gevoel dat we aan helpen overhouden. Zou mensen helpen geen enkele behoefte van ons bevredigen, dan voelden we na afloop geen enkele bevrediging, bleven we met een onbevredigend gevoel achter, en zouden we er voortaan geen tijd en geen energie meer aan besteden.

 
Op het eerste gehoor klinkt “zelf beter worden van anderen helpen” erg ‘egoïstisch’ en ‘fout’: alsof we mensen alleen maar uit eigenbelang helpen, en onze hulp daardoor geen enkele waarde heeft. En dit besef is nou ook niet echt goed voor ons zelfbeeld en voor onze eigenwaarde, want het liefst zijn we 100% onbaatzuchtig.
Maar gelukkig ligt het iets genuanceerder: we helpen anderen over het algemeen omdat we het hen gunnen én omdat het ons een fijn gevoel oplevert. En zag nou zelf, wat is er eigenlijk op tegen als niet alleen anderen, maar ook wijzelf baat hebben bij de hulp die we geven?

 
Vooral dit kan andere mensen helpen ons onbewust opleveren:

 1. Het gevoel dat we iets bijdragen, iets toevoegen, een verschil maken, iets betekenen of er toe doen.
 2. Het gevoel dat we iets te bieden hebben, capabel zijn of competent zijn.
 3. Plezier of genot.
 4. Het gevoel dat we iets bereiken, succes hebben of ergens in slagen.
 5. Het gevoel dat we iets goeds doen, verbetering brengen in een situatie, of de wereld weer iets beter maken.
 6. Meer energie.
 7. Gezelligheid.
 8. Creativiteit.
 9. Diepgang of verdieping in onze sociale contacten.

 

Van alleen op jezelf vertrouwen of alleen op andere mensen vertrouwen naar: op jezelf én op anderen vertrouwen

 

 
 
 
Eén deel van jou (je Krachtige Ik) is ervan overtuigd dat je maar beter op jezelf kunt vertrouwen: mensen maken misbruik van je zwakke punten, of benadelen jou, zodra ze de kans krijgen. En een ander deel van jou (je Beschermende Ik) is er juist van overtuigd dat je maar beter op andere mensen kunt vertrouwen: samen sta je sterk en andere mensen hebben ervaring met gebeurtenissen die voor jou nog (gedeeltelijk) onbekend zijn.

 
Tot nu toe heb je in jouw (vrijgezellen)leven hoogstwaarschijnlijk maar naar 1 van deze 2 delen in jezelf geluisterd.
Óf je doet alles zoveel mogelijk zelf en laat zo min mogelijk invloed van andere mensen toe. Met als gevolg dat jij je sterk, krachtig en autonoom voelt, en tegelijkertijd ook eenzaam, in de steek gelaten, uitgeput en overbelast.
Óf je vraagt geruststelling/bevestiging/advies/steun aan mensen om je heen, en zoekt houvast/duidelijkheid/stabiliteit/veiligheid in afspraken, (ongeschreven) regels, wetten, procedures, richtlijnen, een godsdienst, een levensbeschouwing of een levensfilosofie. Met als gevolg dat jij je gesteund, geaccepteerd en veilig voelt, en tegelijkertijd ook afhankelijk, sociaal verplicht, bang voor afwijzing en niet loyaal aan jezelf.

 
Zou het niet mooi zijn als je bij elke kleine of grote beslissing zelf kon kiezen of je op jezelf gaat vertrouwen of op andere mensen? Oftewel, naar welke van deze twee delen van jezelf jij op dat moment gaat luisteren?
Dat kan!
Het enige wat je daarvoor nodig hebt, is inzien en doorzien wat het verborgen belang is van je Krachtige Ik en je Beschermende Ik. Er is een reden waarom ze zich zo krampachtig vasthouden aan alleen maar op zichzelf of alleen maar op andere mensen vertrouwen! En zodra deze 2 Ikken beseffen wat de echte onderliggende reden is, gaan ze twijfelen of die reden wel terecht is, en beginnen ze ervoor open te staan om zowel op zichzelf als op andere mensen te vertrouwen.

 
Jouw Krachtige Ik wil zich de hele dag door sterk en krachtig voelen. En dat kan alleen door regelmatig grote uitdagingen aan te gaan en vaak de (woorden)strijd met andere mensen aan te gaan. Want pas als je geconfronteerd wordt met een grote uitdaging of met een krachtige tegenstander (iemand die tegenstand of een weerwoord geeft), moet je een beroep doen op je eigen kracht, en ontdek je of je sterk genoeg bent om die uitdaging of die tegenstander te overwinnen.
De (woorden)strijd met andere mensen aangaan lukt niet en heeft geen enkele zin als je vertrouwt op de goedheid van andere mensen. En dus maakt je Krachtige Ik jou de hele dag door wijs dat mensen het slecht met je voor hebben, en dat je de klos bent zodra je op hen vertrouwt. In plaats van jou aan te moedigen om eerlijk naar je intuïtie te luisteren of iemand wel of niet te vertrouwen is.
Door je Beschermende Ik meer ruimte te geven, merkt je Krachtige Ik dat er ook genoeg mensen zijn die jou wél geruststelling/bevestiging/advies/steun willen geven, dat het jou veel energie bespaart als je niet alles zelf hoeft te doen, en dat je altijd zelf in de gaten kunt blijven houden of mensen te vertrouwen zijn (door naar je intuïtie te luisteren, goed te luisteren naar wat mensen zeggen, goed door te vragen en hen desnoods uit te testen).

 
Je Beschermende Ik wil jou dolgraag beschermen tegen een pijnlijke afwijzing door de mensen om je heen en tegen het er niet meer bijhoren. Ze probeert dan ook continu te voorkomen dat je iets doet, zegt of nalaat wat verkeerd kan vallen bij andere mensen.
De veiligste manier die ze daarvoor kent is flexibel blijven: ervoor zorgen dat je loyaal blijft aan de mensen om je heen, en dat je in blijft spelen op hun (onuitgesproken) verwachtingen.
Jezelf flexibel aanpassen aan andere mensen lukt alleen zolang je jezelf niet teveel deelt en niet teveel profiel aannneemt: zolang je anoniem, onder de radar en onder het maaiveld blijft, en niet te zelfbewust wordt.
En om te garanderen dat jij jezelf niet teveel uit, niet teveel laat zien en niet te uitgesproken wordt, trekt ze al jouw opvattingen, meningen en behoeftes bij voorbaat in twijfel. Zodat jij te weinig zelfvertrouwen hebt om voor jezelf te gaan staan en om jouw grenzen aan te geven, en dus makkelijker mee kunt gaan in wat anderen van jou verwachten. In plaats van jou de ruimte te geven om je eigen opvattingen/meningen/behoeftes en de opvattingen/meningen/behoeftes van andere mensen tegen elkaar af te wegen.
Door je Krachtige Ik meer ruimte te geven, voelt je Beschermende Ik dat je sterker bent dan je zelf dacht, dat je sterk genoeg bent om met afwijzing om te gaan, en dat je dus gerust op jezelf kunt vertrouwen.
 

Hoe je mensen van nature helpt, vertelt veel over hoe je in het (vrijgezellen)leven staat

 

 
 
Hoe je mensen om je heen te hulp schiet, verklapt veel over hoe je omgaat met jouw buitenwereld, met gebeurtenissen en met mensen in het algemeen.
Het kan zijn dat je mensen ongevraagd helpt: je krijgt zelf de indruk dat iemand wel wat hulp kan gebruiken, stapt vervolgens zelf op hem of haar af, en bedenkt na het horen van het probleem zelf waar de ander mee geholpen zou kunnen zijn.
Of misschien help je mensen juist gevraagd: je wacht eerst af tot mensen zelf op jou afstappen en jou om hulp vragen, en vraagt vervolgens aan hen welke hulp ze kunnen gebruiken.
En er is ook nog een tussenvorm: je wacht eerst af tot iemand op jou afstapt en jou om hulp vraagt, en na het horen van het probleem bedenk je zelf een oplossing voor hem of haar.

 

Het (vrijgezellen)leven van ongevraagde helpers

Help je mensen van nature ongevraagd, dan vertrouw je in je leven op je eigen oordeel, en weet je wat je wel of niet wilt.
Je komt in beweging zodra je daar behoefte aan hebt, zonder eerst te wachten tot alle omstandigheden in je buitenwereld ideaal zijn. Loop je daarbij tegen een obstakel, een probleem of tegenslag aan, dan ga je daar zelf mee aan de gang, en vind je al snel een oplossing.
Je neemt zelf de touwtjes in handen en maakt je eigen regels. Je laat je niet gauw door iets of iemand tegenhouden, en je vindt het tegelijkertijd moeilijk en spannend om je leven op een positieve manier door je omgeving te laten beïnvloeden.
Je neemt zelf de verantwoordelijkheid voor je eigen leven en kijkt bij alles wat er gebeurt ook naar jouw eigen aandeel erin. En je bent ervan overtuigd dat je veel tot stand kunt brengen. Daarbij vaar je jouw eigen koers, en sta je niet erg open voor de tips, adviezen, ideeën en inbreng van andere mensen.
Verder heb je het vertrouwen dat je mensen iets te bieden hebt, en sta je alleen voor hen klaar als je de indruk hebt dat ze genoeg verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen situatie. Accepteren mensen je hulp niet, dan kun je opdringerig worden. En wijzen mensen jouw oplossing af, dan denk je dat ze hun eigen situatie nog niet goed genoeg doorzien, en zie je dat als een extra bewijs dat ze jouw hulp toch echt nodig hebben. Je bent beter in hulp geven dan in hulp ontvangen, en doet dingen het liefst zelf. En dat kan ertoe leiden dat je jouw eigen draagkracht overschat, over jouw eigen grenzen heengaat, en uitgeput of opgebrand raakt.

 

Het (vrijgezellen)leven van gevraagde helpers

Help je mensen van nature gevraagd, dan vertrouw je in je leven meer op het oordeel van andere mensen dan op je eigen oordeel. Je weet niet zo goed wat je wel en niet wilt, of geeft voorrang aan wat anderen graag willen.
Je komt in beweging zodra andere mensen daarom vragen, of zodra jij je veilig of rustig genoeg voelt. Je deelt jezelf niet zo gauw, blijft liever wat onzichtbaar, en vindt het moeilijk en spannend om in gezelschap voor je eigen mening en voor je eigen behoeftes uit te komen.
Je wacht op de juiste of ideale omstandigheden in je buitenwereld voordat je actie onderneemt. Loop je daarbij tegen een obstakel, een probleem of tegenslag aan, dan ga je hier samen met anderen mee aan de gang of maak je het onbelangrijk. En de manier waarop je er samen met anderen mee omgaat, vind je meer van belang dan de oplossing. Want fijne contacten met andere mensen, een gezellige sfeer en een respectvolle samenwerking zijn heel belangrijk en waardevol voor jou.
Je maakt in overleg met andere mensen keuzes, of blijft wikken en wegen als de mensen om je heen tegengestelde meningen of adviezen hebben. Je laat je leven graag op een positieve manier door je omgeving beïnvloeden, en hecht veel waarde aan tips, adviezen, ideeën en inbreng van andere mensen.
Je wordt graag gesteund door een betrouwbaar iemand met veel invloed of kennis, een religie, een levensbeschouwing, een groep mensen, of gemeenschappelijke regels/normen/waarden. Voor gebeurtenissen zoek je een verklaring in de buitenwereld, en je loopt het risico dat je de schuld op anderen of op omstandigheden afschuift, of dat je jezelf een slachtoffer van de omstandigheden voelt.
Verder heb je het vertrouwen dat mensen elkaar iets te bieden hebben, en sta je gauw voor mensen klaar. Accepteren mensen je hulp niet, dan respecteer je dat en blijft je aanbod voor hulp staan. En wijzen mensen jouw oplossing af, dan laat je hen hun eigen oplossing kiezen, en help je hen daarmee. Je bent ook goed in hulp ontvangen, en doet dingen het liefst samen. Dat kan ertoe leiden dat je mensen over je heen laat lopen, en dat je het contact kwijtraakt met je eigen meningen, behoeftes, gevoelens of grenzen.

 

Het (vrijgezellen)leven van halfgevraagde helpers

Help je mensen van nature halfgevraagd, dan vertrouw je in je leven op je eigen oordeel, en weet je wat je wel en niet wilt. Tegelijkertijd ben je bescheiden, voorzichtig, verlegen, onzeker, bang voor afwijzing, of op jezelf.
Je komt in beweging zodra andere mensen daarom vragen, of zodra jij je veilig of rustig genoeg voelt. Je kijkt eerst even de kat uit de boom: je deelt jezelf niet meteen en blijft liever eerst wat onzichtbaar.
Je wacht op de juiste of ideale omstandigheden in je buitenwereld voordat je actie onderneemt. Loop je daarbij tegen een obstakel, een probleem of tegenslag aan, dan vind je na goed nadenken een oplossing, doorvoel je het, of bekijk je de positieve kant van het verhaal.
Je neemt zelf de touwtjes in handen. Je laat je niet gauw door iets of iemand tegenhouden, en laat je leven graag op een positieve manier door je omgeving beïnvloeden.
Voor gebeurtenissen zoek je een verklaring in de buitenwereld, en je loopt het risico dat je de schuld op anderen of op omstandigheden afschuift, of dat je jezelf een slachtoffer van de omstandigheden voelt.
Je bent ervan overtuigd dat je veel tot stand kunt brengen. Daarbij vaar je jouw eigen koers, en sta je niet erg open voor de tips, adviezen, ideeën en inbreng van andere mensen.
Verder heb je het vertrouwen dat je mensen iets te bieden hebt, en sta je voor hen klaar als je de indruk hebt dat ze open staan voor jouw informatie, raad, methode of oplossing. Wijzen mensen jouw oplossing af, dan denk je dat ze hun eigen situatie nog niet goed genoeg doorzien, en laat je het hen verder zelf maar uitzoeken. Je bent beter in hulp geven dan in hulp ontvangen, en doet dingen het liefst zelf. En dat kan ertoe leiden dat je jouw eigen mogelijkheden, kennis of vaardigheden overschat, dat je geconfronteerd wordt met je eigen gebrek aan daadkracht, je eigen beperkingen of je eigen incompetentie, en dat je vast komt te zitten.

 

Mijn uitnodiging aan jou

Ik nodig jou uit om eens te kijken hoe je mensen van nature helpt: ongevraagd, gevraagd of halfgevraagd.
En om daarna te onderzoeken wat je uit de bijbehorende beschrijving hierboven wel en niet in je leven herkent.
Mocht je hierbij ervaringen of inzichten opdoen die weleens interessant of leerzaam kunnen zijn voor jouw medevrijgezellen, deel die dan gerust in een reactie onder dit artikel.
 

Alles zelf doen maakt jou niet alleen onafhankelijk en sterk, maar ook uitgeput en eenzaam

 

 
 
Ervoor zorgen dat je niemand nodig hebt, lijkt alleen maar voordelen te hebben. Toch heeft het ook enkele grote nadelen: je raakt steeds meer uitgeput, je stoot mensen ongemerkt af, en je kunt je steeds eenzamer gaan voelen.
Hieronder gaan we kijken wat precies de voordelen en nadelen zijn van alles zelf willen doen.
Daarnaast krijg je een tip om de nadelen van alles zelf doen te voorkomen. Gevolgd door een stappenplan.

 

Voordelen van alles zelf doen

Na een verbroken relatie of nadat je op jezelf bent gaan wonen, sta je er voor een groot deel alleen voor.
Natuurlijk, je kunt advies vragen bij vrienden en familie. Maar bij grote of belangrijke beslissingen ben jijzelf degene die uiteindelijk de knoop door moet hakken.
De verleiding kan dan groot zijn om ervoor te zorgen dat je niemand meer nodig hebt:

 1. Je bent onafhankelijk
 2. Je bent sterk
 3. Alles gebeurt op jouw manier
 4. Je hoeft geen rekening met andere mensen te houden
 5. Je hebt geen last van het gezeik van andere mensen
 6. Je hebt geen conflicten
 7. Je staat nooit met lege handen
 8. Je hoeft niemand (eindeloos) dankbaar te zijn
 9. Je staat bij niemand in de schuld
 10. Je voelt trots in plaats van schaamte
 11. Alles wat je bereikt heb je aan jezelf te danken

 

Nadelen van alles zelf doen

Je raakt steeds meer uitgeput

Alles zelf doen kost veel energie en tijd. Niet alleen het doen zelf. Maar ook het opdoen van genoeg kennis en vaardigheden, de voorbereiding, en de omgang met tegenslagen. Hoe meer tijd het je kost, hoe minder tijd je overhoudt om dingen te doen die je energie geven. En hoe meer energie het je kost, hoe uitgeputter je raakt.
Als je daarnaast ook nog eens jouw eigen draagkracht overschat, of moeite hebt om je eigen grenzen en beperkingen onder ogen te zien, dan kan jij jezelf een burnout bezorgen.

Je stoot mensen ongemerkt af

Geloof het of niet, maar er zijn mensen in je omgeving die het heerlijk vinden om iets voor je te doen. Zonder bijbedoelingen. Bijvoorbeeld vrienden, familieleden, collega’s of buurtgenoten. In het begin zullen ze je regelmatig aanbieden om je te helpen. Maar als ze meerdere keren het deksel op hun neus hebben gekregen, denken ze op een gegeven moment bij zichzelf: “Dan zoekt ie het zelf maar uit”. Vooral als jij in hun ogen onaardig tegen hen deed. Die mensen bemoeien zich vervolgens steeds minder met je, nemen steeds minder contact met je op, en verdwijnen langzaam uit jouw leven. Waardoor jij wellicht bij jezelf denkt: “Zie je wel, andere mensen laten je altijd in de steek”. En je vervolgens nog meer dingen zelf gaat doen.

Je kunt je steeds eenzamer gaan voelen

Bij alles wat je zelf doet, ben je in je eigen gezelschap. Diverse vrijgezellen bloeien daarvan op. Andere vrijgezellen voelen zich daarentegen steeds eenzamer. Ze missen iemand om hen heen, iemand om mee te overleggen, en iemand om mee te praten. Doordat ze ongemerkt mensen afstoten (zie hierboven), komen ze nog meer in een isolement. Zodat ze zich nog eenzamer voelen.

 

Voorkom de nadelen

Alles zelf willen doen is prima.
Behalve als je moeite hebt om mensen om hulp te vragen, of om hulp van andere mensen aan te nemen.
Want dan kun je niet meer anders, en wordt het iets wat je van jezelf moet. Bij gebrek aan een alternatief.
Bij mijzelf was dat ook altijd zo, dus ik spreek uit ervaring.

Een alternatief is om even makkelijk bij andere mensen te leren aankloppen voor hulp als bij jezelf. LET OP: Ik zeg “even makkelijk” en niet “even vaak”. Want als je dit kunt, dan kan je alsnog besluiten om (vrijwel) alles zelf te doen.
Toch is er dan wel een groot verschil: je doet de dingen zelf omdat je dat graag wilt en er zelf voor kiest. Dus uit vrije keuze en vrije wil, en niet gedwongen omdat je geen andere mogelijkheid ziet. En op momenten dat het jou even wat teveel wordt, kan jij jezelf ontlasten door in dat geval even te vragen of iemand wil bijspringen.

Even makkelijk bij andere mensen aan kunnen kloppen voor hulp als bij jezelf levert jou dus verschillende dingen op: meer keuzevrijheid, meer tijd, meer energie, meer contacten en minder eenzaamheid.
Wel vraagt het van je dat jij jouw oordelen over om hulp vragen en over hulp aannemen gaat bijstellen.
En dat jij het ongemak leert verduren, op het moment dat iemand jou daadwerkelijk aan het helpen is.
Uit ervaring weet ik dat dit niet makkelijk is. Maar dat er wel een beloning tegenover staat: een gelukkiger vrijgezellenleven.
De keuze is nu aan jou …

 

7 stappen om andere mensen om hulp te leren vragen

Van nooit iemand om hulp vragen naar wel iemand om hulp vragen is een grote stap. Die stap kun je overbruggen door het heel rustig op te bouwen:

 1. Als je moeite hebt met het woord “hulp”, bedenk dan een woord dat je wat minder onprettig vindt klinken. Bijvoorbeeld: “assistentie”.
 2. Begin assistentie te vragen voor iets wat niet zo belangrijk voor je is, en wat je makkelijk zelf kan.
 3. Zeg tegen een bekende bijvoorbeeld: “Ik zoek iemand die met mij … kan … Weet jij iemand?”. Op die manier stel jij jezelf niet al te kwetsbaar op, en heb je waarschijnlijk minder last van een “nee” dan als je vraagt of die bekende jou kan en wil assisteren. De kans is groot dat die bekende de naam van iemand noemt, of aanbiedt om zelf te assisteren.
 4. Laat jezelf assisteren en verduur eerst het ongemak. Je loopt geen enkel risico, want als het nodig is kan je het alsnog zelf doen.
 5. Kijk tijdens de assistentie welke oordelen er automatisch bij jou naar boven komen over om hulp vragen en over geholpen worden. Bijvoorbeeld: “Als je hulp vraagt en aanneemt, ben je zwak”.
 6. Als het ongemak tijdens de assistentie groter is dan de eenzaamheid, kun je assistentie vragen voor iets wat je nog onbelangrijker vindt, of voor iets wat je nog beter zelf kunt.
  Als het ongemak kleiner is dan de eenzaamheid, kun je assistentie vragen voor iets wat een beetje minder onbelangrijk voor je is, of voor iets wat je een beetje minder goed zelf kunt.
  Doe vervolgens weer stap 3 t/m 6.
 7. Ga hiermee door totdat assistentie vragen jou steeds makkelijker afgaat. Door je oordelen over om hulp vragen en over geholpen worden bij te stellen, wen je er steeds sneller aan.
 8.  

Hoe je als vrijgezel een lichtpunt kunt zijn voor andere mensen

 

 

 
 
Als vrijgezel heb je geen partner voor wie je iets betekent.
Maar zonder een partner die jouw onverdeelde aandacht wil, heb je wel de tijd en ruimte om iets te betekenen voor veel verschillende mensen.
Net als een kleine ster op het plaatje kun je het leven van andere mensen een stukje verlichten. En als je samenwerkt met een groep gelijkgestemden, kun je net als de grote ster op het plaatje een groot lichtpunt zijn voor andere mensen. Er is sowieso 1 gebied waarop je andere mensen kunt helpen, zoals je kunt lezen in blog Meer fijne momenten door: van jouw basisbehoefte jouw levensdoel te maken.
 
Het eerste plaatje laat zien dat je daarvoor ‘slechts’ 2 dingen nodig hebt.
Om te beginnen de bereidheid om jezelf bloot te geven aan andere mensen, net zoals de vrouw op het plaatje. Zodat andere mensen je leren vertrouwen, en met je durven te delen wat ze nodig hebben. Vooral als je imago, je reputatie of de reactie van je omgeving belangrijk voor je zijn, kan dat een heel groeiproces zijn.
En daarna het vermogen om mensen spontaan te helpen op de momenten dat het goed voelt. Niet in de hoop dat je er zelf iets voor terugkrijgt, of omdat jij je daartoe verplicht voelt. Maar alleen omdat het op dat moment goed voelt.
 
Is er voor andere mensen zijn je tweede natuur, dan is het de kunst om dat te leren doen zonder dat jij jezelf wegcijfert. En zit mensen helpen niet zo in je bloed, dan is het een uitdaging om de mensen om je heen wat minder weg te cijferen …
 

Meer fijne momenten door: van jouw basisbehoefte jouw levensdoel te maken

 

 
 

We zijn allemaal onbewust een expert op het gebied van onze basisbehoefte!

In mijn blog De sleutel èn oplossing voor elk moeilijk moment: jouw verborgen basisbehoefte zagen we dat wij onbewust 24 uur per dag en 7 dagen per week bezig zijn om onze basisbehoefte (bijvoorbeeld veiligheid, plezier of succes) te vervullen.

Juist doordat we er dag in dag uit mee bezig zijn, hebben we in de loop van ons leven op dat gebied veel kennis en ervaring opgebouwd.
Sterker nog, het vervullen van onze basisbehoefte is datgene waar wij het allerbest in zijn (onze grootste kwaliteit!) omdat we daar ons hele leven het grootste belang aan hechten en de meeste tijd en energie in stoppen.
Als vrijgezel zijn wij onbewust dus een expert op het gebied van onze basisbehoefte!

 

Onze basisbehoefte is onze onbewuste passie!

Dat wij onbewust continu bezig zijn met onze basisbehoefte, geeft al aan hoe enorm belangrijk deze voor ons is.
Het heet niet voor niets BASISbehoefte: het is iets wat wij het allerliefste willen, en waaruit al onze andere behoeftes en verlangens ontstaan.
Elke keer dat het ons lukt om onze basisbehoefte (onze grootste behoefte) te vervullen, ervaren wij het fijnste moment dat wij ons voor kunnen stellen.
Onbewust hebben wij als vrijgezel dus allemaal een passie waar we de hele dag voor gaan!

 

Van onbewust naar bewust …

Hierboven zagen we dat wij onbewust een passie hebben op een gebied waarop we expert zijn! Met andere woorden, dat er iets is wat wij enorm graag willen èn tegelijkertijd zeer goed kunnen: het vervullen van onze basisbehoefte …

Hoe vaker en langer wij elke dag bewust bezig zijn met iets wat we willen èn kunnen, hoe fijner wij ons als vrijgezel zullen voelen.
Nog langer en vaker onze basisbehoefte vervullen is helaas niet meer mogelijk, want we zijn er al 24 uur per dag mee bezig. Wel hoeven wij als vrijgezel geen rekening te houden met een partner, en hebben wij in die 24 uur dus meer tijd en ruimte om onze basisbehoefte te vervullen dan niet-vrijgezellen.

Bewuster met het vervullen bezig zijn kan wel.
Op het moment dat wij ons bewuster worden van onze basisbehoefte en van de manier waarop wij onze basisbehoefte de hele dag door proberen te vervullen, kunnen wij bewuster genieten van onze passie en deskundigheid op dit gebied. En dat levert vast en zeker meer fijne momenten op in ons vrijgezellenleven!

 

Een bewust levensdoel maken van onze onbewuste basisbehoefte …

De vraag is hoe wij onszelf bewuster kunnen worden van onze basisbehoefte.
Nou, in ieder geval door ons levensdoel te maken van het vervullen van onze basisbehoefte.
Als we er namelijk ons levensdoel van maken, zijn we er elke dag bewust mee bezig, en kunnen we onze passie en deskundigheid steeds bewuster in gaan zetten in ons dagelijkse leven.
Ook om om andere mensen te helpen, zoals je kunt zien in blog Hoe je als vrijgezel een lichtpunt kunt zijn voor andere mensen.

Toch is dit nog niet alles.
Het zal jou ongetwijfeld niet ontgaan zijn dat wij als vrijgezel ook regelmatig onze moeilijke momenten hebben. Terwijl wij wel de hele dag onze basisbehoefte aan het vervullen zijn en wij daar meer de tijd voor kunnen nemen dan niet-vrijgezellen.
Dat wij ook weleens moeilijke momenten ervaren, komt doordat wij onbewust eigenlijk pas echt tevreden zijn als wij onze basisbehoefte VOOR 100% vervuld hebben. En helaas gebeurt er in ons dagelijkse leven vaak altijd wel weer iets waardoor wij die 100% niet halen.

Van onze passie en deskundigheid op het gebied van onze basisbehoefte kunnen wij bewust genieten en profiteren door onszelf het volgende levensdoel te stellen:

 • Onze basisbehoefte helder krijgen
 • Ons bewust worden van de manier waarop wij de hele dag door onze basisbehoefte aan het vervullen zijn
 • De lat lager leren leggen: ook tevreden leren zijn als onze basisbehoefte voor minder dan 100% vervuld is
 • Om leren gaan met situaties waarin het om wat voor reden dan ook even niet mogelijk is om onze basisbehoefte te vervullen. Tegen deze situaties zullen we net als in het verleden namelijk altijd wel weer eens aanlopen. Hierbij kan de volgende blog helpen: 5 stappen om met moeilijke momenten om te gaan