Wat is de hoofdreden dat het jou weleens teveel wordt?

Print Friendly, PDF & Email

 

 
 
De blog Wat voor soort vrijgezel ben jij? gaf jou een indicatie welk soort vrijgezel jij weleens zou kunnen zijn.
Nu je dit weet, heb je meteen een indicatie waarom het soms allemaal weleens even wat teveel kan worden voor jou.

De kans is groot dat je op zulke momenten net als altijd onbewust jouw basisbehoefte (je verleiding) aan het verwerkelijken bent, en dat je daar zo druk mee bezig bent dat je het nu even spuugzat wordt. Kijk voor meer info op: In welke vicieuze cirkel zit jij de hele dag?.

Welke reden hieronder herken jij het meest?
En staat deze reden bij de soort vrijgezel waarop jij in de bovenstaande blog bent uitgekomen?

 

Vrijgezel 1:

De hele dag door ben ik bezig om aan al mijn eigen normen en waarden te voldoen. En bij alles wat ik zeg en doe zie ik in één oogopslag wat ik beter had moeten doen.
Ik ben dus wel gewend om veel dingen van mezelf te moeten. Maar als er veel dingen tegelijk zijn die ik van mezelf beter moet doen, of als ik vind dat behalve ikzelf ook mijn omgeving veel dingen beter moet doen, dan kan het me allemaal weleens even wat teveel worden.
Op zulke momenten kan het mij helpen om tijdelijk een andere aanpak te kiezen dan ik gewend ben. Bijvoorbeeld:

 • Beginnen met de dingen die ik graag wil doen
 • Mezelf dankbaarder zijn voor de dingen die ik al gedaan heb, zodat ik minder dingen beter hoef te doen
 • Alleen dingen doen die beter moeten in de ogen van mijn omgeving (die de lat meestal een stuk lager legt dan ik)
 • Mijn normen en waarden naar beneden bijstellen

Als er bij deze andere aanpak belemmerende overtuigingen naar boven komen, dan kan ik die bijvoorbeeld als volgt bijstellen: 8 stappen om belemmerende overtuigingen bij te stellen.
En een manier om met de situatie om te gaan dat het me allemaal even wat teveel is geworden, is: 5 stappen om met moeilijke momenten om te gaan.

 

Vrijgezel 2:

De hele dag door ben ik bezig om voor mensen om mij heen een verschil te maken, omdat ik mensen iets te bieden heb. En daarbij wil ik hen absoluut niet tekort doen.
Ik ben dus wel gewend om veel voor andere mensen klaar te staan. Maar als er veel mensen tegelijk zijn die mij nodig hebben, of als ik veel gestoord wordt door mijn eigen behoeftes waardoor ik me niet meer goed op andere mensen kan richten, dan kan het me allemaal weleens even wat teveel worden.
Op zulke momenten kan het mij helpen om tijdelijk een andere aanpak te kiezen dan ik gewend ben. Bijvoorbeeld:

 • Mensen alleen helpen als ze er zelf om vragen, in plaats van ongevraagd
 • Er eerst voor mezelf zijn, zodat ik daarna ruimte heb om er voor anderen te zijn
 • Plannen welke mensen ik die dag wil helpen en me daaraan houden
 • Mensen meer hun eigen verantwoordelijkheid laten nemen
 • Mezelf minder bewijzen dat ik mensen iets te bieden heb

Als er bij deze andere aanpak belemmerende overtuigingen naar boven komen, dan kan ik die bijvoorbeeld als volgt bijstellen: 8 stappen om belemmerende overtuigingen bij te stellen.
En een manier om met de situatie om te gaan dat het me allemaal even wat teveel is geworden, is: 5 stappen om met moeilijke momenten om te gaan.

 

Vrijgezel 3:

De hele dag door ben ik doelen aan het behalen, die laten zien dat ik succesvol ben, en die mij waardering van mijn omgeving opleveren.
Ik ben dus wel gewend om veel te presteren. Maar als er veel doelen tegelijk zijn waarmee ik wil scoren, of als ik veel gestoord wordt door die ongrijpbare binnenwereld van mij waardoor ik me minder kan concentreren op mijn doelen, dan kan het me allemaal weleens even wat teveel worden.
Op zulke momenten kan het mij helpen om tijdelijk een andere aanpak te kiezen dan ik gewend ben. Bijvoorbeeld:

 • Een efficiënte planning (laten) maken en me daaraan houden
 • Mijn doelen nastreven door me meer met mezelf te identificeren in plaats van met de mensen om me heen, in het vertrouwen dat dit met tijd bespaart
 • Mezelf meer waardering geven voor mijn successen, zodat ik mezelf minder met prestaties hoef te bewijzen aan andere mensen
 • Alleen doelen nastreven voor de mensen van wie ik het liefst waardering wil
 • Mijn definitie van het woord “falen” versoepelen, zodat ik eerder successen zal behalen

Als er bij deze andere aanpak belemmerende overtuigingen naar boven komen, dan kan ik die bijvoorbeeld als volgt bijstellen: 8 stappen om belemmerende overtuigingen bij te stellen.
En een manier om met de situatie om te gaan dat het me allemaal even wat teveel is geworden, is: 5 stappen om met moeilijke momenten om te gaan.

 

Vrijgezel 4:

De hele dag door ben ik dingen aan het doen en aan het ervaren die intense gevoelens bij mij oproepen. Hoe intenser de gevoelens in mij zijn (en het maakt me niet uit wat voor gevoelens dat zijn), hoe authentieker ik namelijk ben.
Ik ben dus wel gewend om veel intense dingen te doen en te ervaren. Maar als ik veel vaker in de zwaarte terecht kom dan ik gewend ben, of als ik veel langer in de zwaarte blijf hangen dan ik gewend ben, dan kan het me allemaal weleens even wat teveel worden.
Op zulke momenten kan het mij helpen om tijdelijk een andere aanpak te kiezen dan ik gewend ben. Bijvoorbeeld:

 • In actie komen om de situatie te veranderen, in plaats van in de huidige situatie te blijven hangen om maar intense gevoelens te blijven voelen
 • Mijn hoofd erbij houden in plaats van me helemaal mee te laten slepen door mijn gevoelens. Ook al voelt dat als onecht en een truukje.
 • Mijn gevoelens voelen zoals ze zijn, in plaats van ze uit te vergroten om ze intenser te maken
 • Meedoen met mensen die in mijn ogen oppervlakkige dingen zeggen of doen, zodat ik meer luchtigheid ga voelen

Als er bij deze andere aanpak belemmerende overtuigingen naar boven komen, dan kan ik die bijvoorbeeld als volgt bijstellen: 8 stappen om belemmerende overtuigingen bij te stellen.
En een manier om met de situatie om te gaan dat het me allemaal even wat teveel is geworden, is: 5 stappen om met moeilijke momenten om te gaan.

 

Vrijgezel 5:

De hele dag door ben ik informatie aan het verzamelen die mij helpt om objectief de dingen te doen en de beslissingen te nemen die nodig zijn voor mijn zelfstandigheid.
Ik ben dus wel gewend om veel informatie te verwerken. Maar als de informatie die ik krijg steeds maar nieuwe vragen bij mij blijft oproepen, of als ik veel gestoord wordt in mijn denkproces door gevoelens, mensen of gebeurtenissen, dan kan het me allemaal weleens even wat teveel worden.
Op zulke momenten kan het mij helpen om tijdelijk een andere aanpak te kiezen dan ik gewend ben. Bijvoorbeeld:

 • Dingen spontaan doen zonder een planning te maken, zodat ik geen informatie meer nodig heb voor de planning
 • Dingen doen of beslissingen nemen met de informatie die ik al heb, ook al denk ik nog niet genoeg informatie te hebben
 • Subjectieve beslissingen nemen, ook al kan ik mijn beslissing dan niet onderbouwen
 • Informatie meer met mijn intuïtie verwerken in plaats van alleen met mijn verstand: erop vertrouwen dat mijn intuïtie dingen aanvoelt die ik met mijn verstand nog niet kan overzien en begrijpen
 • Dingen doen en beslissingen nemen met mijn intuïtie, zodat ik helemaal geen informatie meer hoef te verzamelen

Als er bij deze andere aanpak belemmerende overtuigingen naar boven komen, dan kan ik die bijvoorbeeld als volgt bijstellen: 8 stappen om belemmerende overtuigingen bij te stellen.
En een manier om met de situatie om te gaan dat het me allemaal even wat teveel is geworden, is: 5 stappen om met moeilijke momenten om te gaan.

 

Vrijgezel 6:

De hele dag door ben ik bezig met het zoeken van veiligheid in mijn buitenwereld. Ik probeer er achter te komen wat er allemaal mis kan gaan en hoe ik me daar het beste op kan voorbereiden, en werk hierbij zoveel mogelijk samen met andere mensen.
Ik ben dus wel gewend om veel met risico’s, bedreigingen en gevaren om te gaan. Maar als er veel bedreigingen tegelijk zijn, als er veel (doem)scenario’s zijn waar ik me op moet voorbereiden, of als ik niet genoeg betrouwbare mensen kan vinden die mij zekerheid en steun geven, dan kan het me allemaal weleens even wat teveel worden.
Op zulke momenten kan het mij helpen om tijdelijk een andere aanpak te kiezen dan ik gewend ben. Bijvoorbeeld:

 • Meer op mezelf vertrouwen, zodat ik minder zekerheid en steun van andere mensen hoef te zoeken
 • Meer vertrouwen op mijn intuïtie als ik me voorbereid op risico’s: mijn intuïtie voelt dingen aan die ik met mijn verstand nog niet kan overzien en begrijpen
 • Mezelf minder voorbereiden, en in plaats daarvan op mijn intuïtie vertrouwen als er ook echt iets mis blijkt te gaan
 • Mezelf alleen voorbereiden op de grootste bedreigingen
 • Mezelf alleen voorbereiden op de meest waarschijnlijke scenario’s
 • Mezelf meer aan de feiten houden, in plaats van zelf in te vullen wat er allemaal wel mis zal gaan

Als er bij deze andere aanpak belemmerende overtuigingen naar boven komen, dan kan ik die bijvoorbeeld als volgt bijstellen: 8 stappen om belemmerende overtuigingen bij te stellen.
En een manier om met de situatie om te gaan dat het me allemaal even wat teveel is geworden, is: 5 stappen om met moeilijke momenten om te gaan.

 

Vrijgezel 7:

Elke dag wil ik meer leuke dingen doen dan ik kan doen in de tijd die ik heb. En daarnaast zijn er ook nog de dingen die ik niet leuk vind om te doen en die uiteindelijk toch een keer moeten gebeuren: de verplichtingen (de ‘moetjes’).
Ik ben dus wel gewend om veel dingen te doen. Maar vooral als er veel verplichtingen tegelijk zijn, of als ik veel gestoord (en dus beperkt) wordt door onverwachte dingen waar ik het liefst geen tijd aan wil besteden (zoals tegenvallers, tegenslagen, mijn eigen tekortkomingen, onprettige gevoelens, of problemen), dan kan het me allemaal weleens even wat teveel worden.
Op zulke momenten kan het mij helpen om tijdelijk een andere aanpak te kiezen dan ik gewend ben. Bijvoorbeeld:

 • Een planning maken en me daaraan houden
 • Kijken hoe ik dingen efficiënter kan doen, ook al worden die dingen daardoor minder leuk voor mij
 • Dingen meer op mijn intuïtie doen in plaats van met mijn verstand: mijn intuïtie voelt dingen aan die ik met mijn verstand nog niet kan overzien en begrijpen
 • Dingen schrappen of uitstellen die ik leuk vind om te doen, in plaats van dingen die ik niet leuk vind om te doen
 • Eerst structureel mijn onprettige gevoelens en problemen verhelpen, zodat ik daarna meer ruimte (en in de toekomst meer tijd) heb om me op de overige dingen te concentreren

Als er bij deze andere aanpak belemmerende overtuigingen naar boven komen, dan kan ik die bijvoorbeeld als volgt bijstellen: 8 stappen om belemmerende overtuigingen bij te stellen.
En een manier om met de situatie om te gaan dat het me allemaal even wat teveel is geworden, is: 5 stappen om met moeilijke momenten om te gaan.

 

Vrijgezel 8:

De hele dag door ben ik ervoor aan het zorgen dat niets en niemand mij tegen mijn zin beïnvloedt. Want als ik door iets of iemand te beïnvloeden ben, dan kunnen mensen daar misbruik van maken, en ben ik zwak en kwetsbaar.
Ik ben dus wel gewend om me veel tegen invloed van mijn omgeving te beschermen. Maar als veel mensen tegelijk mij proberen te beïnvloeden, of als ik niet genoeg kracht en energie heb om mezelf tegen invloed te beschermen, dan kan het me allemaal weleens even wat teveel worden.
Op zulke momenten kan het mij helpen om tijdelijk een andere aanpak te kiezen dan ik gewend ben. Bijvoorbeeld:

 • Mijn eigen intuïtie vertrouwen of mensen wel of niet misbruik van mij zullen maken, in plaats van daar al bij voorbaat vanuit te gaan. Hierdoor hou ik meer energie over voor andere dingen
 • Inzien dat het veel kracht en moed vereist om mezelf kwetsbaar op te stellen, en dat ik dus sterk ben als ik mezelf kwetsbaar opstel
 • Inzien dat geen invloed toelaten betekent dat ik toegeef aan mijn angst om invloed toe te laten, en dat ik dan dus zwakker ben dan die angst
 • Erop vertrouwen dat ik sterk genoeg ben om met de momenten om te gaan dat er echt misbruik van mij gemaakt wordt

Als er bij deze andere aanpak belemmerende overtuigingen naar boven komen, dan kan ik die bijvoorbeeld als volgt bijstellen: 8 stappen om belemmerende overtuigingen bij te stellen.
En een manier om met de situatie om te gaan dat het me allemaal even wat teveel is geworden, is: 5 stappen om met moeilijke momenten om te gaan.

 

Vrijgezel 9:

De hele dag door ben ik bezig om de rust te bewaren in mijn buitenwereld en in mijn binnenwereld, door mezelf en mijn omgeving tevreden te houden. Want zodra mensen onrustig worden, kunnen er conflicten ontstaan.
Ik ben dus wel gewend om voor veel harmonie te zorgen. Maar als er veel in mijn omgeving tegelijk gebeurt wat onrust bij mezelf of bij anderen kan oproepen, of als ik mijn eigen ontevredenheid niet meer kan inhouden, relativeren en verdoven, dan kan het me allemaal weleens even wat teveel worden.
Op zulke momenten kan het mij helpen om tijdelijk een andere aanpak te kiezen dan ik gewend ben. Bijvoorbeeld:

 • Onrust die ik denk te voelen bespreekbaar maken en er met z’n allen een oplossing voor zoeken, in plaats van mezelf alleen met deze taak op te zadelen. In het vertrouwen dat ik hiermee conflicten kan voorkomen, in plaats van ze te veroorzaken.
 • Mensen de gelegenheid geven om zelf hun conflicten op te lossen, ook al voel ik me onrustig bij deze conflicten
 • Langer afwachten of verschillen tussen mensen wel echt wrijvingen veroorzaken, in plaats van ze meteen te relativeren
 • Een structurele oplossing zoeken voor dingen die onvrede en onrust kunnen veroorzaken, in plaats van ze te sussen en te relativeren. Daardoor komen ze in de toekomst niet of minder vaak terug.
 • Leren om mijn eigen onrust en ontevredenheid op het moment zelf op een respectvolle manier te uiten (bijvoorbeeld met Geweldloze Communicatie). In het besef dat anders een keer onverwachts de bom bij mij kan barsten, waardoor er een groot conflict kan ontstaan.

Als er bij deze andere aanpak belemmerende overtuigingen naar boven komen, dan kan ik die bijvoorbeeld als volgt bijstellen: 8 stappen om belemmerende overtuigingen bij te stellen.
En een manier om met de situatie om te gaan dat het me allemaal even wat teveel is geworden, is: 5 stappen om met moeilijke momenten om te gaan.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.