Wat zijn jouw grootste uitdagingen?

Print Friendly, PDF & Email

 

 
 
De blog Wat voor soort vrijgezel ben jij? gaf jou een indicatie welk soort vrijgezel jij weleens zou kunnen zijn.
Nu je dit weet, heb je meteen een indicatie wat jouw grootste uitdagingen zijn.

Op elk moment dat je tegen een uitdaging aanloopt, ben je aan het leren om jouw vermijding (datgene wat je NOOIT wilt ervaren) te verduren en te aanvaarden. Kijk voor meer info op: In welke vicieuze cirkel zit jij de hele dag?.

Welk groepje uitdagingen hieronder herken jij het meest?
En staat dit groepje uitdagingen bij de soort vrijgezel waarop jij in de bovenstaande blog bent uitgekomen?

 

Vrijgezel 1:

Het is voor mij een uitdaging om te accepteren:

 • Dat ieder mens zijn eigen normen en waarden heeft
 • Dat de normen en waarden van andere mensen even goed zijn als mijn eigen normen en waarden
 • Dat ik dingen mag doen die ik wil doen in plaats van alleen dingen die volgens mijn eigen normen en waarden moeten en horen
 • Dat ik niet elk moment van de dag aan mijn eigen normen en waarden voldoe

 

Vrijgezel 2:

Het is voor mij een uitdaging:

 • Om mensen vooraf te vragen of ze door mij geholpen willen worden
 • Om mensen vooraf te vragen of ze op de manier geholpen willen worden die ikzelf voor ogen heb
 • Om te accepteren dat ik niet elk moment van de dag een verschil kan maken voor de mensen die ik graag wil helpen
 • Om mijn eigen behoeftes even vaak te vervullen als de behoeftes van andere mensen

 

Vrijgezel 3:

Het is voor mij een uitdaging:

 • Om niets te doen
 • Om dingen zonder doel te doen
 • Om te accepteren dat er ook niet haalbare doelen bestaan
 • Om te accepteren dat ik ook weleens kan falen
 • Om me evenveel te identificeren met mezelf als met de mensen om mij heen

 

Vrijgezel 4:

Het is voor mij een uitdaging:

 • Om te accepteren dat ik niet elk moment van de dag intense gevoelens heb
 • Om in te zien dat mijn gevoelens uitvergroten mij minder echt en minder authentiek maakt
 • Om te accepteren dat mijn hoofd erbij houden even echt is als mijn gevoelens doorvoelen
 • Om te accepteren dat ik even alledaags èn uniek ben als de mensen om mij heen
 • Om te accepteren dat ik vergeleken met anderen niet altijd speciaal of bijzonder hoef te zijn
 • Om mezelf met stukjes zelfkennis te blijven verbinden ook al ben ik bang dat ik daardoor voorspelbaarder en alledaagser wordt

 

Vrijgezel 5:

Het is voor mij een uitdaging:

 • Om te beseffen dat ik altijd wel weer informatie ontdek die ik nog niet heb en dus nooit genoeg kennis heb
 • Om te accepteren dat ik ook weleens emotioneel afhankelijk van mensen en dingen ben
 • Om te accepteren dat behalve mijn verstand ook mijn intuïtie en mijn gevoelens mij informatie kunnen geven
 • Om evenveel deel te nemen als te observeren

 

Vrijgezel 6:

Het is voor mij een uitdaging:

 • Om evenveel te vertrouwen op mezelf als op andere mensen
 • Om realistische scenario’s op te stellen van dingen die mis kunnen gaan
 • Om te controleren of mensen het inderdaad zo slecht met mij voor hebben als ik denk
 • Om mijn angst en onzekerheid te voelen in plaats van meteen veiligheid te gaan zoeken

 

Vrijgezel 7:

Het is voor mij een uitdaging:

 • Om de tijd te nemen om te genieten van mijn ervaringen
 • Om te accepteren dat ik niet elk moment van de dag vrolijk en blij ben
 • Om te accepteren dat ik ook mijn beperkingen, tekortkomingen en schaduwkanten heb
 • Om mijn pijn serieus te nemen
 • Om mijn pijn met andere mensen te delen
 • Om ervoor te zorgen dat ik mezelf een leuk persoon vindt ongeacht of andere mensen mij leuk gezelschap vinden

 

Vrijgezel 8:

Het is voor mij een uitdaging:

 • Om sterker te worden dan mijn weerstand om invloed van mijn omgeving toe te laten
 • Om erop te vertrouwen dat niet alle mensen misbruik van mij willen maken
 • Om erop te vertrouwen dat ik sterk genoeg ben om met situaties om te gaan waarin er wel misbruik van mij gemaakt wordt
 • Om de kracht op te brengen om mijn kwetsbaarheid te tonen aan mezelf en andere mensen
 • Om te accepteren dat ik niet elk moment van de dag krachtig en energiek ben

 

Vrijgezel 9:

Het is voor mij een uitdaging:

 • Om mezelf belangrijk te maken
 • Om te accepteren dat ik niet elk moment van de dag rustig en tevreden ben
 • Om in beweging te komen en mezelf te uiten als dat onrust bij mezelf of bij anderen op kan roepen
 • Om verschillen tussen mensen of dingen te accepteren
 • Om onderscheid te maken tussen belangrijke en minder belangrijke dingen

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.